wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / janowski / Janów Lubelski


GMINA JANÓW LUBELSKI
(powiat janowski)


Gmina Janów Lubelski to gmina miejsko-wiejska. Położona na krawędzi dwóch obszarów przyrodniczo-geologicznych: Roztocza i Równiny Biłgorajskiej na skraju lasów lipskich i janowskich. Bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych sprawiają, że turystyka jest naturalnym kierunkiem rozwoju gminy. Tereny pod rozwój turystyki zlokalizowane są nad Zalewem Janowskim – akwenie wodnym o powierzchni 30 ha, posiadającym własne plaże i kąpieliska.

Gminę Janów Lubelski zamieszkuje 16118 osób, na obszarze 178,7 km2. Daje to gęstość zaludnienia 90 osób na km2.

Użytki rolne stanowią 27,0% powierzchni gminy. Główne uprawy to zboża i ziemniaki. Gmina otulona jest rozległym kompleksem Lasów Janowskich. Lasy zajmują obszar 11951 ha, co stanowi 66,9% powierzchni gminy.

Pracujących ogółem w gminie jest 3779 osób, w tym w mieście 3687 osób. Na terenie miasta i gminy działa 1738 podmiotów gospodarki narodowej, w tym w mieście 1481, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 1364, w tym w mieście 1139.

Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 1307 osób a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 12,4%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 9,8% beneficjentów.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 4887 mieszkań, w tym w mieście 3737 mieszkań. W 2009 oddano do użytkowania 23 mieszkania w budownictwie indywidualnym, w tym w mieście 15 mieszkań. W roku 2009 89,1% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej (w mieście 92,7%), a tylko 68,0% z sieci kanalizacyjnej (w mieście 85,7%) a także prawie 17% ludności korzystało z sieci gazowej (około 23% w mieście)

Bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych sprawiają, że turystyka jest naturalnym kierunkiem rozwoju gminy. Tereny pod rozwój turystyki zlokalizowane są nad Zalewem Janowskim. Wielkie bogactwo unikatowej flory i fauny chroni Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” oraz ścisłe rezerwaty: „Szklarnia”, „Jastkowice”, „Kacze Błota” i „ Imielty Łuk”.

Na terenie Janowa Lubelskiego występują ponadto duże skupiska stawów hodowlanych. Kompleksy stawowe stanowią urozmaicenie obszarów leśnych - łącznie to około 130 śródleśnych zbiorników wodnych. (GUS)

 

GUS
Gmina Janów Lubelski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki