wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • Brama Twardowskiego
  • Dworek Krasińskich - salon
  • Dworek Krasińskich
  • Pałac Raczyńskich
  • Pałac Raczyńskich
  • Aleja Klonowa


GMINA JANÓW
(powiat częstochowski)


Janów jest gminą położoną w północno-wschodniej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina zajmująca powierzchnię 146,8 km2 obejmuje 38 miejscowości. Zamieszkuje ją 5935 osób, z czego 50% to kobiety. Na 1 km2 powierzchni przypada 40 osób co daje najmniejszą gęstość zaludnienia w powiecie częstochowskim. Walory klimatyczno-krajobrazowe wpływają na wzrost osadnictwa ludności (saldo migracji na 1000 ludności w 2009 r. wyniosło 7,0). Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Gmina posiada rozbudowaną infrastrukturę komunalną: długość sieci wodociągowej wynosi 73 km, a sieci kanalizacyjnej 25 km. Z sieci wodociągowej korzysta 93,2% ludności, natomiast z kanalizacyjnej 36,7%. Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności to 353 mieszkania. W 2009 r. przekazano do użytku 31 mieszkań.

W rejestrze Regon na koniec 2009 r. zarejestrowanych było 338 podmiotów gospodarki narodowej (na 10 tys. ludności to 570 podmiotów). Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadziły 273 osoby fizyczne. W urzędzie pracy było zarejestrowanych 314 osób bezrobotnych (w tym 8,3% ludności w wieku produkcyjnym).

Istotnym elementem krajobrazu gminy są stanowiące 50% jej powierzchni lasy mieszane (buk, grab, dąb, sosna) poprzecinane bajkowymi ostańcami, tajemniczymi jaskiniami, krystalicznymi źródłami, doliną rzeki Wiercicy. Ochronie przyrody służą 4 rezerwaty przyrody oraz Krajobrazowy Park Orlich Gniazd. Piękno krajobrazu ze szczególną florą i fauną sprzyja rozwojowi turystyki. Przez teren gminy przebiega 6 pieszych, 3 rowerowe i 3 konne szlaki turystyczne oraz 5 ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. Dla turystów przygotowano różnorodne atrakcje: dla młodzieży „Galeria planet”, dla dzieci „Zaczarowany las”, dla sportowców ścianki wspinaczkowe, park linowy, ciekawe jaskinie a dla miłośników motorowych sportów ekstremalnych miejsce na Pustyni Siedleckiej. W gminie Janów jest 20 pomników przyrody. W 2009 r. w 4 turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania udzielono 15925 noclegów.(GUS)


GUS
Gmina Janów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki