wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA IWANISKA
(powiat opatowski)


Gmina Iwaniska posiada status jednostki wiejskiej. Bogactwem gminy są jej walory przyrodnicze i historyczne. Na terenie gminy w Ujeździe zlokalizowana jest najbardziej znana i rozpoznawalna atrakcja regionu zamek Krzyżtopór. Budowla ta od lat fascynuje zarówno turystów, jak i historyków. Dogodna lokalizacja oraz malownicze krajobrazy stanowią dodatkowe atuty gminy.

Gminę zamieszkuje 7,0 tys. osób, tj. 12,6% ludności powiatu opatowskiego. Na obszarze 105 km2, jaki zajmuje daje to umiarkowaną gęstość zaludnienia na tle powiatu - 66 osób/km2. W gminie ubyło mieszkańców, w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 3,9%. Nie udało się powstrzymać także procesu odpływu mieszkańców. Saldo migracji nadal kształtuje się na ujemnym poziomie, choć nieco wyższym niż przed siedmioma laty (minus 3,5‰ wobec minus 4,6‰). Przyrost naturalny notowany jest na poziomie minus 2,1‰, podczas gdy przed siedmioma laty ilość urodzeń była równa liczbie zgonów. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się w gminie na umiarkowanie wysokim poziomie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 48,6% mieszkańców, a z kanalizacyjnej 17,7%.

Gospodarka gminy Iwaniska bazuje przede wszystkim na rolnictwie. Działalność gospodarczą prowadzi 9,8% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności przypada 45 jednostek gospodarczych, podczas gdy przeciętnie w powiecie opatowskim - 59. Dominują firmy z sekcji - handel, naprawy pojazdów samochodowych. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 12 osób, w usługach rynkowych - 15, a nierynkowych - 25. Gmina grupuje 17,5% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 224 osoby pozostają tu bez pracy. Jest to najsłabszy wynik w powiecie.
(GUS)

GUS
Gmina Iwaniska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej