wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Istebna


GMINA ISTEBNA
(powiat cieszyński)


Gmina Istebna jest położona w południowej części powiatu cieszyńskiego w województwie śląskim. W swojej południowej części graniczy ze Słowacją, a od zachodu z Czechami. W jej skład wchodzą trzy wsie: Istebna, Jaworzynka, Koniaków.
   Powierzchnia gminy wynosi 84,4 km
2 (11,6% powierzchni powiatu). Na jej terenie mieszka 11,5 tys. ludności, na 1 km2 przypada 136 osób. Na tle innych gmin powiatu cieszyńskiego jest to stosunkowo niska gęstość zaludnienia. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby ludności w gminie, od kilku lat przyrost naturalny jest dodatni (w 2008 r. – 66, a w 2009 r. – 78 osób). Na 100 mężczyzn w przypada 100 kobiet, a ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62% ludności ogółem.

   W 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było blisko 900 podmiotów gospodarki narodowej, na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało ich 1244 (w powiecie 1026).

    Bezrobotni zarejestrowani w 2009 r. stanowili 5,9% ludności w wieku produkcyjnym,
w 2008 r.- wskaźnik ten wyniósł 4,5%.
    Gmina jest wyposażona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Na 100 km
2 w 2009 r. przypadało 70 km wodociągowej sieci rozdzielczej i 54 km sieci kanalizacyjnej. Z wodociągów korzystało 36% ludności ogółem, a z kanalizacji 26%.
    Gmina Istebna to miejsce bardzo atrakcyjne dla turystów nie tylko ze względu na swoje położenie, w otoczeniu szczytów Beskidu Śląskiego. Przez jej teren przebiegają liczne znakowane szlaki turystyczne piesze, spacerowe, rowerowe, jak również Nordic Walking.    Z punktów widokowych można podziwiać piękne krajobrazy, zimą działają wyciągi narciarskie. W 8 obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie gminy, w 2009 r. udzielono prawie 31 tys. noclegów.
     Ponad połowę (55%) powierzchni gminy Istebna pokrywają lasy, na jej terenie znajduje się 14 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Istebna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki