wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / hrubieszowski / Hrubieszów
 • Wojownicy
 • Inscenizacja walki
 • Inscenizacja walki
 • Inscenizacja walki
 • Inscenizacja walki
 • Wojownik
 • Chata Gotów-rekonstrukcja
 • Chata Gotów-rekonstrukcja
 • Zdjęcie satelitarne
 • Odkrycie grobu gockiego
 • Replika Chaty Gockiej


GMINA HRUBIESZÓW
(powiat hrubieszowski)

 


Gmina Hrubieszów położona w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą, nad jedną z najpiękniejszych rzek w Europie Bugiem. Gminę zamieszkuje 10546 osób, na obszarze 259,2 km2. Daje to gęstość zaludnienia 41 osób na 1 km2.

 

Z racji bardzo dobrych warunków klimatyczno-glebowych w gminie rozwija się intensywna produkcja rolna dominującymi uprawami zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i rzepaku. Występuje tu dość duża powierzchnia sadów jabłoniowych i plantacji chmielu. Użytki rolne zajmują 84,4% powierzchni gminy, to w zdecydowanej większości grunty orne.

 

Lasy zajmują obszar 3083 ha, co stanowi 11,9% powierzchni gminy.

 

Na terenie gminy działa 421 podmiotów gospodarki narodowej, prowadzących różnorodna działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 340. Pracujących ogółem w gminie na koniec 2009 roku było 365 osób. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 817 osób a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 13,0%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 13,8% mieszkańców gminy.

 

Zasoby mieszkaniowe gminy to 3162 mieszkania. W 2009 r. oddano do użytkowania 4 mieszkania w budownictwie indywidualnym. Z sieci wodociągowej na terenie gminy korzystało 40,9% ogółu ludności a z sieci kanalizacyjnej jedynie 4,9% mieszkańców.

 

Czyste powietrze, piękne lasy, ostoja ptactwa i zwierzyny oraz Parki Krajobrazowe zachęcają do wypoczynku i uprawiania turystyki. Obecność rzeki Bug i Huczwy daje wspaniałe warunki do wędkowania.

 

Gmina posiada duży potencjał przyrodniczo-kulturowy. Miejscowość Ślipcze przyciąga malowniczym przełomem Bugu przez lessowe wzniesienia, a także tajemniczymi kurhanami.(GUS)

 

GUS Gmina Hrubieszów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki