wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / hrubieszowski / Horodło


GMINA HORODŁO
(powiat hrubieszowski)

 


Gmina Horodło to najdalej wysunięta na wschód gmina w Polsce. Obszar Gminy ze względu na występujące tu walory przyrodnicze objęty jest różnymi formami ochrony środowiska przyrodniczego. Północna część Gminy położona jest w obszarze Strzeleckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Część południowa znajduje się na obszarze Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

Gminę zamieszkuje 5483 osoby, na obszarze 130,2 km2. Daje to gęstość zaludnienia 42 osoby na km2.

 

Gmina Horodło ma charakter typowo rolniczy. Doskonałej jakości gleby (czarnoziemy na lessach) i czyste powietrze stwarzają możliwości produkcji zdrowej żywności. W uprawach dominują zboża i buraki cukrowe. Użytki rolne zajmują 74,1 % powierzchni gminy, to w zdecydowanej większości grunty orne. Lasy zajmują obszar 2765 ha, co stanowi 21,2% powierzchni gminy.

 

Na terenie gminy działa 222 podmioty gospodarki narodowej, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 164. Pracujących ogółem w gminie jest 266 osób.

 

Zasoby mieszkaniowe gminy na koniec 2009 roku to 1974 mieszkania. W 2009 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie w budownictwie indywidualnym. Na terenie gminy 48,0% ogółu mieszkanców korzysta z sieci wodociągowej, 27,8% z sieci kanalizacyjnej.

 

Horodło to teren atrakcyjny szczególnie dla turystów poszukujących wypoczynku w ciszy, kontakcie z przyrodą. Walory agroturystyczne tego regionu nadaje zróżnicowana rzeźba terenu Grzędy Horodelskiej, Obniżenia Dubienki

 

i doliny Bugu. Dodatkowym atutem jest rzeka Bug, która zachowała naturalne koryto z meandrami i starorzeczami. Wiele terenów w gminie podlega ochronie, należą do nich: rezerwat „Liski” i „Kacapka” z małym naturalnym jeziorkiem i unikatową roślinnością.(GUS)

 

GUS Gmina Horodło - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki