wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Hażlach


GMINA HAŻLACH
(powiat cieszyński)

Gmina Hażlach to gmina wiejska w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim. Od północy graniczy z gminami: Zebrzydowice i Strumień, od wschodu z gminą Dębowiec, od południa z Cieszynem, a od zachodu z Czechami. W jej skład wchodzi 6 sołectw: Hażlach, Brzezówka, Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik i Zamarski. Gmina zajmuje obszar 48,8 km2, na którym mieszka 10,2 tys. mieszkańców, na 1 km2 przypada 209 osób. Na tle innych gmin powiatu cieszyńskiego jest to dość duża gęstość zaludnienia. Z analizy danych wynika, że w ciągu ostatnich lat liczba ludności systematycznie wzrasta. Jest to efekt dużej migracji (saldo migracji w 2009 r. było dodatnie i wynosiło 92 osoby, a w 2008 r. – 77 osób). Przyrost naturalny ma tendencję zniżkową (w 2008 r. – 59 osób, w 2009 r. – 23 osoby). Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 66% ludności gminy, a na 100 osób w wieku nieprodukcyjnym przypadały 52 osoby w wieku produkcyjnym.

W końcu 2009 r. w gminie działało ponad 700 podmiotów gospodarczych, na 10 tysięcy ludności w wieku produkcyjnym przypadało 1095 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON (w powiecie - 1606).

 Z racji swojego położenia w pobliżu ważnych arterii komunikacyjnych (przez jej teren przebiegają dwie drogi wojewódzkie), bliskości miasta Cieszyna i granicy z Czechami, gmina Hażlach może być atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.
    Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową (249 km na 100 km2 powierzchni) i rozbudowującą się sieć kanalizacyjną (102 km na 100 km2 powierzchni w 2008 r., a 113 km w 2009 r.). Według szacunków, z wodociągów korzystało w 2009 r. 91% ludności ogółem, a z kanalizacji - 45%. Ludność korzystająca z sieci gazowej stanowiła 78% ogółu mieszkańców.Na terenie gminy Hażlach znajduje się obecnie 6 pomników przyrody. Lasy pokrywają 16% jej powierzchni.(GUS)


GUS
Gmina Hażlach - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki