wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / lwówecki / Gryfów Śląski
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Kaplica św. Leopolda na Górze św. Anny.
 • Nagrobki przy kaplicy
 • Pomnik przy kaplicy
 • Kaplica św. Leopolda na Górze św. Anny.
 • Kaplica św. Leopolda na Górze św. Anny.
 • Zamek jesienią
 • Zamek i pałac w latach 1900-1920
 • Zamek i pałac fot 1937 r.
 • Zamek w zimowej scenerii
 • Zamek w jesiennej scenerii
 • Zamek Gryf w latach świetności
 • Zamek Gryf z lotu ptaka
 • Proszówka z lotu ptaka
 • Proszówka z lotu ptaka
 • Zamek Gryf z lotu ptaka
 • Świetlica wiejska obecnie i dawniej
 • Pamiątkowy obelisk
 • Stara widokówka z Rzęsin
 • Tablica pamiątkowa
 • Remiza OSP
 • Mauzoleum
 • Dawna architektura
 • Dawna architektura


GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI
(powiat lwówecki)


Gmina miejsko – wiejska Gryfów Śląski położona jest na Pogórzu Izerskim. Zajmuje niewielką powierzchnię - 66,7 km2 i liczy 10,0 tys. mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi 149 osób na 1 km2. W skład gminy wchodzą miasto Gryfów Śląski i 7 miejscowości wiejskich. W mieście mieszka 6,8 tys. osób. Ludność gminy stanowi 21,1% ludności powiatu i systematycznie od lat zmniejsza się w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i odpływu ludności. W 2009 r. na 1000 ludności saldo migracji wynosiło minus 5,7 (159. lokata wśród gmin w województwie), a przyrost naturalny minus 5,9.

Gryfów Śląski jest gminą o charakterze rolniczym. W mieście dominuje przemysł i pokrewne formy działalności gospodarczej, a także usługi i handel, z kolei na terenach wiejskich dominuje rolnictwo i rozwija się agroturystyka.

Rolnictwo na terenie gminy stanowi ważne źródło utrzymania części ludności. W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne, zajmując 60,0% powierzchni, łąki stanowią 18,4%, a pastwiska – 17,9%. Lasy pokrywają 24,3%. Z działalnością sektora rolniczego związanych jest 3,1% podmiotów zarejestrowanych w gminie.

Atutem gminy jest dogodne położenie przy znaczących szlakach komunikacyjnych (droga krajowa i drogi wojewódzkie, a także linia kolejowa) i blisko granicy z Niemcami i Czechami. W pobliżu gminy znajdują się duże ośrodki miejskie zapewniające rynki zbytu. W gminie zlokalizowana jest podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Strefa jest już w pełni zagospodarowana.

Na terenie gminy działa 821 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, a pracuje 1,9 tys. osób.

W dominującym w gminie sektorze przemysł i budownictwo działalność gospodarczą prowadzi 29,8% ogółu firm. W tym sektorze pracuje 51,8% ogółu pracujących, całość w przetwórstwie przemysłowym.

Z handlem; naprawami pojazdów samochodowych związanych jest 27,5% zarejestrowanych firm, a z transportem i gospodarką magazynową – 6,5%.

Potencjał przedsiębiorczości jest najwyższy w powiecie – na 10 tys. ludności przypadają 824 podmioty gospodarcze, w powiecie – 757. Wskaźnik zatrudnienia jest również najwyższy w powiecie - na 1000 mieszkańców w gminie pracują 192 osoby. Wypracowane dochody własne budżetu gminy na 1 mieszkańca wynoszą 938 zł, co daje dopiero 137. lokatę wśród gmin w województwie. W gminie jest dość dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna. Na 100 km2 przypada 115,9 km sieci wodociągowej, 68,4 km kanalizacyjnej i 32,5 km gazowej.

Przez teren gminy Gryfów Śląski przebiega wiele ciekawych turystycznych szlaków pieszych i rowerowych. Oprócz walorów krajobrazowych gmina może poszczycić się także ciekawymi zabytkami. Między Leśną a Gryfowem znajdują się zbiorniki zaporowe, na terenie gminy - Jezioro Złotnickie. Przestronna plaża i łagodne zejście do jeziora, zapraszają do wypoczynku, uprawiania sportów wodnych i wędkowania oraz pieszych wędrówek i jazdy na rowerze. Brak obiektów zbiorowego zakwaterowania, ale rozwija się agroturystyka.(GUS)

 

GUS
Gmina Gryfów Sląski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »