wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / konecki / Gowarczów


GMINA GOWARCZÓW
(powiat konecki)

 


Gmina Gowarczów posiada status jednostki wiejskiej. Naturalnym bogactwem gminy są lasy przysusko-szydłowieckie zajmujące ponad 40% jej powierzchni. Są to tereny o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Położenie w malowniczej okolicy, nieskażone środowisko, brak uciążliwego przemysłu zdecydowanie podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu.

 

Gmina Gowarczów jest jedną z mniejszych terytorialnie w powiecie koneckim. Zamieszkuje ją 4,8 tys. osób, tj. 5,7% ludności powiatu. Na obszarze 101 km2, jaki zajmuje daje to niską gęstość zaludnienia na poziomie 47 osób/km2 (wynik ten plasuje gminę na 5 miejscu w powiecie). W gminie ubywa mieszkańców w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 3,9%. Przyrost naturalny notowany jest na ujemnym poziomie, ale na przestrzeni lat 2002-2009 wzrósł z minus 3,2‰ do minus 2,5‰. Nie udało się powstrzymać procesu odpływu mieszkańców. Saldo migracji pogłębiło się z minus 1,8‰ do minus 2,5‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się na umiarkowanym poziomie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym. Pięć gmin powiatu koneckiego notuje wyższe obciążenie demograficzne niż gmina Gowarczów.

 

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 79,0% mieszkańców, a z gazowej 5,9%. Gmina nie jest jeszcze skanalizowana.

 

W gminie Gowarczów prowadzi działalność 3,9% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności przypada 51 jednostek gospodarczych, podczas gdy przeciętnie w powiecie koneckim - 75. Dominują firmy z sekcji - handel, naprawy pojazdów samochodowych. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 19 osób, w usługach rynkowych - 10, a nierynkowych -20. Gmina Gowarczów grupuje 6,1% osób bezrobotnych w powiecie koneckim. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 145 osób pozostawało bez pracy. Wyższy wskaźnik odnotowano jedynie w gminach Stąporków i Ruda Maleniecka. (GUS)


GUS Gmina Gowarczów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej