wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / wodzisławski / Gorzyce
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Sanktuarium
 • Sanktuarium
 • Koronacji obrazu Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska, krajobraz
 • Krajobraz z okolicy Turzy Śląskiej
 • Turza Śląska, widok na Sanktuarium
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska, szkoła
 • Turza Śląska, szkoła
 • Turza Śląska - Sanktuarium
 • Turza Śląska
 • Widok na most na Odrze
 • Ujście Olzy do Odry
 • Panorama wsi z tęczą
 • Panorama wsi
 • Kapliczka w Olzie
 • Uczestnicy AKCJI LATO
 • Koncert na pożegnanie lata


GMINA GORZYCE
(powiat wodzisławski)


Gmina Gorzyce jest gminą wiejską położoną w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Gorzyce, Czyżowice, Turza Śląska, Rogów, Bełsznica, Gorzyczki, Uchylsko, Osiny, Bluszczów, Olza, Odra, Kolonia Fryderyk.

Jej obszar zajmuje powierzchnię 64,6 km2. Liczba ludności w gminie w końcu 2009 r. wynosiła 20,1 tys. Gęstość zaludnienia wynosi 312 osób na 1 km2. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują większą część ogólnej powierzchni gminy. W gminie Gorzyce nie ma większych zakładów przemysłowych oraz ośrodków usługowo-handlowych. Ludność utrzymuje się głównie z pracy w zakładach przemysłowych znajdujących się w okolicznych miastach i z własnej działalności gospodarczej. Na terenie gminy w końcu 2009 r. prowadziło działalność 1211 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, w tym ponad 97% stanowiły jednostki sektora prywatnego. Liczba pracujących wynosiła 3004 osoby.

Gmina Gorzyce posiada dogodne położenie i dobre połączenie komunikacyjne z dużymi miastami regionu, takimi jak: Wodzisław Śląski, Rybnik, Racibórz oraz Jastrzębie-Zdrój. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Katowice - Chałupki - Bohumin.

Większość gminy jest zwodociągowana, prawie 86% ludności gminy korzysta z instalacji wodociągowej. Na 100 km2 powierzchni przypada 247 km sieci wodociągowej. Gmina jest częściowo skanalizowana, prawie 9% ludności gminy korzysta z kanalizacji. Na 100 km2 powierzchni przypada 59 km sieci kanalizacyjnej.

Gmina Gorzyce jest jedyną gminą w obrębie Rybnickiego Okręgu Węglowego, której teren nie jest objęty wpływem szkód górniczych oraz nie jest zdegradowany lokalizacją zwałowisk czy hałd kopalnianych. Lasy zajmują prawie 13% ogólnej powierzchni gminy. Znajduje się tu 1 pomnik przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Gorzyce  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki