wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Pomnik ku czci partyzantów
 • Budowa chodnika 2009
 • widok na wschód
 • widok wsi
 • Leszczyny
 • szkoła
 • osp_leszczyny_2011
 • Leszczyny
 • Droga do Krajna II
 • Krajobraz Krajna i jego okolic
 • Krajobraz Krajna zimą
 • Szkoła Podstawowa im. Jerzego Popiełuszki
 • Gmach UG w Górnie
 • Szkoła gimnazjalna


GMINA GÓRNO
(powiat kielecki)


Gmina Górno posiada status jednostki wiejskiej. Największym bogactwem gminy jest piękne i nieskażone środowisko naturalne. Malownicze położenie w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego sprawia, że jest to idealny teren do rozwoju turystyki. Przez jej tereny prowadzą liczne szlaki turystyczne (piesze, rowerowe i narciarskie). Gmina stanowi również rekreacyjne zaplecze stolicy województwa - Kielc. Rzesze mieszkańców gminy i okolic (w tym Kielc) przyciąga zalew w Cedzynie. Cedzyna ma do zaoferowania bogato rozwiniętą profesjonalną bazę noclegową. Piękno przyrody, walory rekreacyjne i dziedzictwo historyczne, a także dogodna lokalizacja czynią region atrakcyjnym turystycznie.

Gospodarka gminy bazuje na rolnictwie. Obecnie gmina Górno, podobnie jak Bieliny słynie z plantacji truskawek.

Gminę zamieszkuje 13,3 tys. osób, tj. 6,6% ludności powiatu kieleckiego. Gmina Górno jest najgęściej zaludnionym obszarem w powiecie kieleckim. Na obszarze 83 km2, jaki zajmuje na 1 km2 przypada przeciętnie 160 osób. Na przestrzeni lat 2002-2009 liczebność mieszkańców gminy znacznie zwiększyła się o 6,5%. Gmina może poszczycić się najwyższym przyrostem naturalnym w powiecie kieleckim. Wzrósł on z 4,7‰ w 2002 r. do 5,9‰ w 2009 r. We wskazanym okresie zaobserwowano także mniej korzystne zjawiska demograficzne. Notuje się bowiem coraz mniejszą przewagę liczby osób osiedlających się w gminie nad opuszczającymi ją. Saldo migracji obniżyło się z 4,7‰ do 0,9‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się w gminie na jednym z niższych poziomów w powiecie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 83,4% mieszkańców, z kanalizacyjnej 20,5%. Gmina nie posiada sieci gazociągowej.

W gminie prowadzi działalność 6,3% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności w gminie Górno przypadają 63 jednostki gospodarcze jest to wynik oscylujący w pobliżu średniej powiatowej (65). Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Wysoki udział maja też firmy budowlane. Gmina grupuje 6,3% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Górno jest gminą o charakterze rolniczym. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 5 osób, w usługach rynkowych - 25, a nierynkowych - 19.(GUS)


GUS
Gmina Górno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej