wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / krapkowicki / Gogolin
 • Kościół
 • Zamek
 • Widok na park
 • Wieża kościelna w słońcu
 • Wieża kościelna w słońcu
 • Cmentarz choleryczny
 • Dąb
 • Dąb szczypółkowy, pomnik przyrody
 • Widok na lotniso
 • Widok na wieś
 • Panorama wsi
 • Centrum wsi
 • Widok na Zamek i Sanatotium
 • Sanatorium
 • Jesienne bronowanie
 • Wnętrze kościoła parafialnego
 • Wnętrze kościoła parafialnego
 • Wnętrze kościoła parafialnego
 • Wnętrze kościoła parafialnego
 • Pożar zachodzacego słońca
 • Panorama wsi
 • Panorama wsi
 • Lotnisko w Kamieniu Śląskim
 • Jeźdźcy


GMINA GOGOLIN
(powiat krapkowicki)


Gmina Gogolin leży w granicach administracyjnych powiatu krapkowickiego. Na obszarze 101 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 12,0 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 37 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 12, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 4,38. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 11 i 13 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 61 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 231 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 99,1% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 54,0%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,8 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 194,0 plasując gminę na 16 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 7,4%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 849 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 3,9% wydatków budżetu gminy ogółem (38 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14,1% (31 lokata w województwie). (GUS)


GUS
Gmina Gogolin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki