wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Boisko sportowe - Orlik
 • Folwark Wiązy
 • Tablica pamiątkowa
 • Pomnik Poległych
 • Folwark Wiązy
 • Szkoła Podstawowa
 • Strażnica OSP
 • Kapliczka wiejska
 • Dom Pamięci Ojca Anzelma Gądka
 • Kościół w Niegowici z lotu ptaka.
 • Niegowić z lotu ptaka.
 • Kościół w Niegowici ze strony bocznej.
 • Centrum Niegowici.
 • Niegowić z lotu ptaka.
 • Cmentarz - na pierwszym planie grób poległych żołnierz
 • Wnętrze kościoła w Niegowici.
 • Karol Wojtyła z niegowiczankami
 • Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici
 • Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici
 • Drewniany kościół w Niegowici
 • Dworek w Niegowici
 • Pomnik ks. Karola Wojtyły
 • Pomnik ks. Karola Wojtyły
 • Kościół w Niegowici


GMINA GDÓW
(powiat wielicki)


 

Gmina wiejska Gdów położona jest w południowej części powiatu wielickiego. Obszar o powierzchni 109 km2 zamieszkany jest przez blisko 16,8 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 155 osób na km2 i jest to najniższa wartość wśród 5 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 4,8 promila. Również saldo migracji od 2000 roku przyjmowało wartości dodatnie i w ubiegłym roku kształtowało się na poziomie 71 osób. Do użytkowania oddano 58 mieszkań w 2009 roku, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 25,4 m2 na osobę i była to najniższa wartość w powiecie.

Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowanych jest 1 295 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na handel i naprawę pojazdów (32% ogółu) oraz budownictwo (blisko 20%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 1 449, natomiast 463 osoby zarejestrowane były jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżało 1 676, natomiast przyjeżdżały 352 osoby.

Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina zajmuje 4 miejsce w powiecie. Z sieci wodociągowej korzysta blisko 78% mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej 21%. Wydatki z budżetu gminy na 1 mieszkańca, wynoszące 2 709 zł, pozwalają jej zająć 2 miejsce w powiecie. Również drugą pozycję zajmuje pod względem nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska (353 zł na 1 mieszkańca).

Gmina posiada typowo rolniczy charakter – powierzchnia użytków rolnych w 2005 roku stanowiła blisko 79%. Lesistość kształtowała się na poziomie 10% w 2009 roku. Przez teren gminy przebiegają liczne tematyczne szlaki turystyczne. Komunikację z gminą zapewnia droga krajowa nr 4 oraz drogi wojewódzkie nr 966 oraz 967.(GUS)

 

GUS
Gmina Gdów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »