wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / przemyski / Fredropol
 • Mapa topograficzna regionu
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
 • Klasztor
 • Klasztor
 • Motocykliści
 • Motocykliści
 • Motocykliści
 • Motocykliści
 • Krajobraz
 • Krajobraz
 • Krajobraz
 • Krajobraz
 • Krajobraz
 • Widok na klasztor
 • Kalwaria wiosną


GMINA FREDROPOL
(powiat przemyski)

 


Gmina Fredropol leży w południowo-wschodniej części powiatu przemyskiego. Większa część terenu gminy należy do Pogórza Przemyskiego, zaś niewielka część do Płaskowyżu Sańsko-Dniestrzańskiego. W skład gminy wchodzi 19 sołectw zamieszkałych przez 5513 osób i pod względem liczby mieszkańców Fredropol należy do mniej licznych gmin powiatu przemyskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 35 osób/km2. Natomiast pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z większych gmin powiatu przemyskiego i stanowi ok. 13% jej obszaru.

 

Gmina Fredropol obejmuje obszar 15961 ha, z czego największą część zajmują lasy - 52,5% powierzchni całkowitej, zaś użytki rolne 41,3%. Większość mieszkańców gminy zajmuje się rolnictwem. Dominują niewielkie gospodarstwa rolne do 2 ha. Na terenie gminy funkcjonuje również kilka rodzinnych tartaków. W gminie zarejestrowane są 202 podmioty gospodarcze, z czego procentowo największy udział mają jednostki zaliczane do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,7%), budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa (po 9%). Z danych wynika, że gmina ma najmniejszą w powiecie ilość podmiotów zarejestrowanych na 10 tys. ludności wynoszącą 366 jednostek (w powiecie średnia to 494 jednostki). W urzędzie pracy zarejestrowanych jest 437 bezrobotnych, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej dla powiatu i wynosi 12,8%.

 

Władze gminy dużą wagę przywiązują do rozbudowy infrastruktury komunalnej. Na terenie gminy działa pięć oczyszczalni ścieków. Dla gminy największym przedsięwzięciem jest budowa sieci kanalizacyjnej. Na 100 km2 przypada 4,3 km sieci wodociągowej i 7,7 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosi 7,8%, z sieci kanalizacyjnej 14,8%.

 

Gmina Fredropol posiada duże walory turystyczne. Do najciekawszych zabytków w tych okolicach należą: zespół klasztorno-kościelny o.o. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, obronna cerkiew p.w. Św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej, dwór obronny w Sierakoścach jak i pozostałości kompleksu budowli i umocnień Twierdzy Przemyśl. Na turystów oczekuje baza noclegowa, znajdują się tutaj 3 gospodarstwa agroturystyczne oraz 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 12,2 tys. noclegów.(GUS)


GUS Gmina Fredropol - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej