wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / biłgorajski / Frampol


GMINA FRAMPOL
(powiat biłgorajski)


Gmina Frampol jest gminą miejsko-wiejską, leży na Roztoczu Zachodnim i Równinie Biłgorajskiej, w dorzeczach Wieprza i Sanu.

Gminę Frampol zamieszkuje 6383 osoby, na obszarze 107,6 km2. Daje to gęstość zaludnienia 59 osób na km2.W mieście mieszka 1411 osób, na obszarze 4,7 km2.

Gmina Frampol jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią 64,6% powierzchni gminy. W obrębie Frampola występują duże zróżnicowania gleb. W części Równiny Biłgorajskiej występują gleby piaszczyste, pozostałe to lessy. Grunty frampolskie zaliczone zostały do gruntów żytnich, czyli nie najlepszych. Uprawia się tu zboża jak również groch, buraki cukrowe i len.

Jednym z głównych zasobów gminy są lasy, które zajmują 3514 ha, co stanowi 32,7 % powierzchni gminy. Niedaleko Frampola ciągną się lasy ordynacji zamojskiej oraz Lasy Janowskie i Puszcza Solska. Część z nich to lasy chronione.

W całej gminie jest 370 pracujących, a w części miejskiej - 256. Na terenie miasta i gminy działa 311 podmiotów gospodarki narodowej, w tym w mieście - 126, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 253, w tym w mieście - 95.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2160 mieszkań, w tym w mieście 521. W 2009 roku oddano do użytkowania 7 mieszkań, w tym 3 mieszkania w mieście. Gmina wyposażona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową, z których korzysta odpowiednio 88,5%, 3,1% i około 7% mieszkańców.

Frampol pretenduje do rangi miasteczka turystycznego ze względu na walory krajobrazowe i warunki naturalne. Znajduje się tu zalew o powierzchni 11 ha z przeznaczeniem na kąpielisko i wędkarstwo, stwarzający warunki do dobrego wypoczynku. (GUS)

 

GUS
Gmina Frampol  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki