wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / chełmski / Dubienka


GMINA DUBIENKA
(powiat chełmski)


Gmina Dubienka położona jest w południowo-wschodniej części powiatu chełmskiego na Obniżeniu Dubienki przy granicy z Ukrainą. Powierzchnia gminy wynosi 96,1 km2, populacja 2,6 tys. osób, a gęstość zaludnienia jest niewielka - 27 osób/km2. Od kilku ostatnich lat notuje się ujemny przyrost naturalny.

Jest to gmina nadburzańska, rolniczo-turystyczna. Użytki rolne w gminie Dubienka zajmują powierzchnię 6759 ha i stanowią około 70% jej obszaru, a lasy 2221 ha odpowiednio 23% obszaru. Główne uprawy to: zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Jest to teren nieskażony, stąd licznie występują tutaj pasieki. Hodowana jest trzoda chlewna, bydło i drób. Są też dobre perspektywy do produkcji zdrowej żywności.

Na terenie gminy działa 88 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze REGON. Liczba pracujących w 2009 r. wynosiła 134 osoby.

Zasoby mieszkaniowe to 1117 mieszkań,a w 2009 r. oddano do użytkowania 3 mieszkania. Na 100 km2 przypada 43,7 km sieci wodociągowej i tylko 1,6 km sieci kanalizacyjnej. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wyniósł 68,4% ogółu, a z kanalizacyjnej 8,4%. W 2008 r. wydatki majątkowe inwestycyjne w budżecie gminy wyniosły 1,12 mln zł.

Ponieważ jest to gmina rolniczo-turystyczna, rozwija się tutaj w szybkim tempie turystyka krajowa i zagraniczna. Korzystny wpływ na rozwój ma Strzelecki Park Krajobrazowy, który zajmuje w gminie 3161 ha oraz obszary chronionego krajobrazu zajmujące 3837 ha. Uroczo wygląda wijąca się, dzika rzeka Bug i jej starorzecza tzw. „Bużyska” oraz otaczające je bezkresne łąki i pastwiska przyciągające rzesze turystów. Atrakcją turystyczną jest Kopiec Kościuszki usypany po Powstaniu Kościuszkowskim po zwycięstwie nad Moskalami. W gminie znajdują się 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania dla turystów, w których w 2009 r. udzielono 844 noclegów , jest pole biwakowe i kempingi, powstały też gospodarstwa agroturystyczne. Charakterystyczną cechą tej gminy są małe, wyludniające się wsie. Ze względu na swe położenie i atrakcje turystyczne gmina Dubienka ma szanse na rozbudowę obiektów turystycznych.(GUS)

 

GUS
Gmina Dubienka - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki