wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / chełmski / Dorohusk
 • Zdjęcie satelitarne Rozkoszy
 • Rezerwat przyrody Roskosz w Rozkoszy.
 • Rezerwat przyrody Roskosz
 • Rezerwat przyrody Roskosz
 • "Brama"rezerwatu.
 • Storczyki.
 • Ciemiężyca zielona.
 • Rezerwat przyrody Roskosz
 • Żurawie wiosną.
 • Torfowiska węglanowe w rezerwacie;
 • Rezerwat przyrody Roskosz w Rozkoszy.


GMINA DOROHUSK
(powiat chełmski)


Gmina Dorohusk położona jest na wschodzie Polski, w powiecie chełmskim, nad rzeką Bug przy granicy z Ukrainą, przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. Powierzchnia gminy wynosi 192,4 km2. Gminę zamieszkuje 6,7 tys. osób, gęstość zaludnienia wynosi 35 osób/km2.

Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny. Użytki rolne zajmują powierzchnię 13303 ha, stanowią około 69% powierzchni gminy. Dominuje uprawa zbóż i ziemniaków. W gospodarstwach rolnych dominuje hodowla trzody chlewnej, bydła i drobiu.

Zasoby mieszkaniowe gminy wynosiły w 2009 roku 2397 mieszkań. W 2009 roku oddano do użytkowania 5 mieszkań. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosi 28,1%, a kanalizacyjnej 14,9%. Gęstość tych sieci na 100 km2 wynosi odpowiednio 14,6 km i 7,4 km.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w budżecie gminy wynosiły w 2009 r. 2195 tys. zł. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 267 podmiotów gospodarczych. Liczba pracujących w gminie wyniosła 999 osób.

W Dorohusku znajduje się, jedno z większych w Polsce, drogowe i kolejowe przejście graniczne z Ukrainą. Rozwija się turystyka przygraniczna, międzynarodowa i tranzytowa. Na terenie gminy znajdują się obiekty noclegowe, udzielono w 2009 r. 675 noclegów obcokrajowcom. Prowadzona jest też działalność gospodarcza związana z obsługą ruchu i tranzytu granicznego. Przejście graniczne daje możliwość rozwoju inwestycji i handlu. Działają tutaj składy, agencje celne oraz przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej. Szlak kolejowy Gdynia-Warszawa-Dorohusk-Odessa łączy 2 morza: Bałtyckie i Czarne. Przebiega też tędy droga Terespol-Włodawa-Dorohusk-Zosin łącząca 3 przejścia graniczne w 3 krajach: Polsce, Białorusi i Ukrainie.

Unikalne w całej Europie torfowiska węglanowe (chronione w Chełmskim Parku Krajobrazowym), rzeka Bug i jego starorzecza, malownicze tereny nadbużańskie, wsie pełne bocianich gniazd tworzą niepowtarzalny krajobraz. Rozwija się tutaj również wędkarstwo. Zbiornik retencyjny w Husynnem to także miejsce relaksu turystów i wędkarzy. (GUS)

 

GUS
Gmina Dorohusk - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki