wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Dębowiec


GMINA DĘBOWIEC
(powiat cieszyński)


Gmina Dębowiec leży w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego w powiecie cieszyńskim. Jest to gmina wiejska, obejmująca swym zasięgiem 7 miejscowości: Dębowiec, Gumna, Iskrzyczyn, Kostkowice, Łączka, Ogrodzona i Simoradz, o łącznej powierzchni 42,6 km2 (5,8% powierzchni powiatu cieszyńskiego). Gminę zamieszkuje 5,5 tys. ludności, a gęstość zaludnienia należy do jednej z niższych w powiecie cieszyńskim i wynosi 130 osób na 1 km2.

Gmina jest zwodociągowana i skanalizowana, posiada również sieć gazową. Na 100 km2 powierzchni gminy w końcu 2009 r. przypadało 174 km rozdzielczej sieci wodociągowej i 54 km sieci kanalizacyjnej oraz 161 km sieci gazowej (dane za 2008 r.). Ludność korzystająca z sieci wodociągowej stanowiła 84% ogółu mieszkańców, z sieci kanalizacyjnej korzystało 32% ludności a z sieci gazowej - 80%.

Liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła w porównaniu z 2008 r. o 3%. Na 10 tys. ludności gminy wg stanu na koniec 2009 r. przypadały 934 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. W podmiotach gospodarczych (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) pracowało 727 osób. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wzrosła ze 141 w 2008 r., do 157 osób w 2009 r.

Gmina posiada na swoim terenie obiekty wpisane do rejestru zabytków, m.in. spichlerz murowany z XVIII w. w Dębowcu czy gotycki kościół p.w. św. Jakuba  z przełomu XV i XVI w. we wsi Simoradz.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym w 2009 r. udzielono ponad 1,3 tys. noclegów.

Prawie 13% powierzchni gminy Dębowiec stanowią lasy. Na jej terenie znajduje się 13 pomników przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Dębowiec  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki