wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / słupski / Damnica


GMINA DAMNICA
(powiat słupski)


Gmina Damnica położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego przy głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin-Gdańsk. Blisko 30% powierzchni gminy zajmują lasy, a w jej granicach znajduje się 39 pomników przyrody.

Gminę zamieszkują 6364 osoby, co na obszarze równym 168 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano spadek liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był odpływem ludności (saldo migracji wyniosło minus 33 osoby).

Gmina ma charakter rolniczo-leśny. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 298 podmiotów gospodarczych (47 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 660 osób.

W 2009 r. w gminie Damnica oddano do użytkowania 7 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 264 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 95,5% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 57,7%.

W 2009 r. wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 1618,7 tys. zł i w całości przeznaczone zostały na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (39,1% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 4 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 475 i 300 uczniów.(GUS)


GUS
Gmina Damnica  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki