wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / nowotarski / Czarny Dunajec
 • Widok z lpotu ptaka
 • Widok z lpotu ptaka
 • Widok z lpotu ptaka
 • Widok z lpotu ptaka
 • Remiza OSP
 • Koncert w kosciele
 • Koncert w kosciele
 • Koncert w kosciele
 • Koncert w kosciele
 • Kościół w Piekielniku
 • Wnętrze kościoła
 • Widok na Piekielnik
 • Widok na Piekielnik
 • Widok na Piekielnik
 • Wnętrze kościoła
 • Piekielnik, kapliczka
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół w Piekielniku
 • Gimnazjum
 • Szkoła Podstawowa
 • ZespółŁ Góralski "Honielnik"
 • ZespółŁ Góralski "Honielnik"
 • ZespółŁ Góralski "Bachledówka"
 • ZespółŁ Góralski "Mali Miętusianie"


GMINA CZARNY DUNAJEC
(powiat nowotarski)


Gmina wiejska Czarny Dunajec położona jest w dorzeczu rzeki Dunajec na terenie Kotliny Podhalańskiej. Obszar o powierzchni 218 km2 zamieszkały jest przez 21,7 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 100 osób na km2 i jest to 9 wartość w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 3,6 promila. Podobna tendencja widoczna jest w zakresie salda migracji ogółem – w 2009 roku kształtowało się ono na poziomie 51 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowane są 892 podmioty gospodarki narodowej i w przeliczeniu na 10 tys. ludności jest to najsłabszy wynik w powiecie. Największy udział – blisko 28% przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Natomiast sekcja budownictwa stanowi 15% ogółu podmiotów. Liczba pracujących w 2009 roku wyniosła 1 194, natomiast 484 osoby zarejestrowane były jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 988, a przyjeżdżało 317 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 23 m2 na 1 mieszkańca i jest to 10 wartość wśród 14 gmin w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 29 mieszkań. Rozwój infrastruktury komunalnej na tle pozostałych gmin powiatu jest na niskim poziomie. Do sieci wodociągowej dostęp posiada blisko 25% mieszkańców (11 lokata). Natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta 10% mieszkańców, co jest najgorszym wynikiem w powiecie.

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 62% (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie 15%. Na jej terenie zlokalizowane są 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, udzielono tu w 2009 roku ponad 8 tys. noclegów. Gmina przyciąga turystów licznymi szlakami pieszymi, rowerowymi oraz konnymi, a w zimie trasami narciarskimi, zarówno zjazdowymi jak i biegowymi.(GUS)

 

GUS
Gmina Czarny Dunajec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »