wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

zachodniopomorskie / drawski / Czaplinek
 • Uczniowie Ośrodka przy grobie kaprala Piotra Konieczka
 • Salezjański Ośrodek Wychowawczy
 • Salezjański Ośrodek Wychowawczy
 • Wieś
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych
 • Zamek Drahim i kościół
 • Zamek Drahim
 • Zamek Drahim
 • Zamek Drahim
 • Zamek Drahim
 • Zamek Drahim
 • Zamek Drahim
 • Zamek Drahim, kowl przy warsztacie
 • Zamek Drahim, przed wieczerzą
 • Zamek Drahim, Templariusze
 • Zamek Drahim
 • Zamek
 • Widok z lpotu ptaka
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych
 • Widok z lpotu ptaka
 • Wieszanie karmnika
 • Spotkanie z weterynarzem
 • Spotkanie z weterynarzem


GMINA CZAPLINEK
(powiat drawski)


Gminę Czaplinek według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 11670 osób, w tym 5912 kobiety (tj. 51% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 125 osób (tj. 1,07%). W gminie Czaplinek liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 55,1 w 2005 r. spadła do 52,5 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowane były 1154 podmioty gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 1,1%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,3%). Na 1000 ludności przypadało 99 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 101). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 96,5% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (78%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 1070 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 14% (w powiecie 15,3%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 3586 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 258929 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 71,7 m kw., w 2008 r.- 72,2 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,6 m kw., w 2008 r.- 22,1 m kw.). W gminie w 2008 r. 86,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 56,3%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 32 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 3316 m kw. (GUS)


GUS
Gmina Czaplinek  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki