wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / krośnieński / Chorkówka
 • Wiertnica typu Bitków
 • Budynki kotłowni i kieratów
 • Kieraty
 • Wiertnica Kanadyjka
 • Lokomobila
 • Wnętrze domu Łukasiewicza - rekonstrukcja
 • Wnętrze domu Łukasiewicza - rekonstrukcja
 • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 • Szkoła Podstawowa
 • OSP Bóbrka
 • Obelisk w hołdzie żołnierzom I Armii Czechosłowackiej
 • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Wnętrze kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 • Bóbrka, widok z lotu ptaka
 • Bóbrka, widok z lotu ptaka
 • Bóbrka, widok z lotu ptaka
 • Bóbrka, widok z lotu ptaka
 • Bóbrka, widok z lotu ptaka
 • Bóbrka, widok z lotu ptaka
 • Bóbrka, widok z lotu ptaka


GMINA CHORKÓWKA
(powiat krośnieński)

 


Gmina Chorkówka położona jest w województwie podkarpackim w powiecie krośnieńskim, w dorzeczu Jasiołki i Iwełki. Zajmuje powierzchnię 77 km2. W jej skład wchodzi 14 miejscowości, gdzie mieszka 13415 osób. Średnia gęstość zaludnienia to 173 osoby na 1 km2, gdzie na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet, a przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 2,2 na 1000 ludności (jest wyższy od średniego w powiecie wynoszącego 1,9). Korzystne jest również saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych, jest najwyższe w powiecie i wynosi 33 osoby.

 

Środkowa i południowa część gminy położona jest na Pogórzu Beskidzkim, w subregionie Pogórza Jasielskiego, a północna leży w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej. Do największych atrakcji rejonu należy zliczyć Skansen-Muzeum Przemysłu Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Muzeum położone jest wśród lasów w malowniczym terenie. Gmina zaprasza również do Zręcina, gdzie znajduje się Kościół Parafialny z 1878 r., a na zabytkowym cmentarzu spoczywa pionier przemysłu naftowego I. Łukasiewicz. Warto również odwiedzić Kobylany, najstarszą wieś w gminie, z zabytkowym Kościołem z 1775 r., dworkiem Sulimirskich i odpocząć w parku pośród 300-letnich dębów.

 

Gmina ma charakter rolniczy, 3117 gospodarstw rolnych zajmuje powierzchnię 5084 ha, co stanowi 65,7% ogólnej powierzchni gminy, natomiast jej lesistość jest mała, lasy zajmują 19,8%. Posiada sieć wodociągową (112,2 km na 100 km2) i kanalizacyjną (189,7 km na 100 km2).

 

Na terenie gminy w systemie REGON są zarejestrowane 673 podmioty gospodarcze (502 podmioty na 10 tys. ludności). Z ogólnej liczby zarejestrowanych jednostek 81,6% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wśród działających podmiotów, dominują jednostki prowadzące działalność w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (ok. 32%) oraz w budownictwie (ok. 14%).

 

Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w pobliskich gminach, a zwłaszcza w Krośnie. Wskaźnik liczby pracujących na 1000 mieszkańców dla gminy wynosi 42,5 osoby i jest jednym z najniższych w powiecie (średnia dla powiatu - 116,1 osób).(GUS)


GUS Gmina Chorkówka - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej