wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / krasnostawski / Żółkiewka


GMINA ŻÓŁKIEWKA
(powiat krasnostawski)


Gmina Żółkiewka położona jest w powiecie krasnostawskim na Wyniosłości Giełczewskiej w środkowej części Wyżyny Lubelskiej. Teren jest pofałdowany i urozmaicony. Gmina zajmuje powierzchnię 129,7 km2, zamieszkuje ją około 5,9 tys. osób, gęstość zaludnienia wynosi 46 osób na km2. Notuje się tutaj ujemny przyrost naturalny.

Gmina pełni funkcję rolniczą i turystyczną. Usytuowany jest piękny zalew, który pełni funkcję rekreacyjną. Walory przyrodnicze i krajobrazowe stwarzają możliwości różnych form wypoczynku. Doskonałe warunki glebowe i klimatyczne sprzyjają produkcji rolnej. Użytki rolne zajmują 88,8 % powierzchni gminy. W uprawach roślinnych przeważa pszenica, jęczmień oraz buraki cukrowe. Rolnicy hodują głównie bydło, trzodę chlewną i kury.

Lasy zajmują ogółem 1125 ha i stanowią 8,7% powierzchni gminy.

Funkcjonują tutaj 243 podmioty gospodarcze zarejestrowane w krajowym rejestrze REGON. Na koniec 2009 roku w gminie pracowało 339 osób. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 359 osób, a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 10,8%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 7,9% ogółu ludności.

Zasoby mieszkaniowe gminy w 2009 roku wyniosły 2237 mieszkań. W 2009 roku oddano do użytkowania

4 mieszkania. Na terenie gminy 67,5% ogółu ludności korzysta z sieci wodociągowej, 18,4 % z sieci kanalizacyjnej.

Istnieje duże zaplecze surowcowe w przetwórstwie mięsnym oraz produkcji roślinnej, warzywnej i owocowej.

W ostatnich latach gmina aktywnie rozwija się w zakresie produkcji, skupu i przechowalnictwa mleka. Gmina otwarta jest na inicjatywy inwestorów w dziedzinie magazynowania zbóż oraz przetwórstwa owoców i warzyw.

Aby usprawnić życie mieszkańców niezbędne są inwestycje w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury (szczególnie rozwój gazyfikacji).

Na terenie gminy Żółkiewka znajduje się 5 pomników przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Żółkiewka - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki