wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / leski / Baligród


GMINA BALIGRÓD
(powiat leski)

 


Gmina Baligród leży w województwie podkarpackim, powiecie leskim, na terenie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery. Zajmuje powierzchnię 158 km2 zamieszkałą przez 3144 osób, co stanowi 11,8% populacji powiatu. W jej skład wchodzi 15 miejscowości. Gęstość zaludnienia to 20 osób na 1 km2, jest więc jedną z mniej zaludnionych gmin województwa podkarpackiego. Na 100 mężczyzn przypadają 103 kobiety, czyli więcej niż średnia dla powiatu. Przyrost naturalny jest dodatni i na 1000 ludności wynosi 0,6. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych jest ujemne i wynosi 16 osób. Na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada 57,9 osób w wieku nieprodukcyjnym, czyli najwięcej pośród gmin powiatu leskiego.

 

Teren gminy w większości pokrywają lasy i grunty leśne. Wskaźnik lesistości wynosi 67,5% i jest jednym z wyższych w powiecie i w województwie. Znajduje się tutaj 588 gospodarstw rolników indywidualnych o łącznej powierzchni 2897 ha. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 286 podmiotów gospodarczych, co oznacza że na 10 tys. mieszkańców przypada 940 podmiotów, czyli najmniej pośród gmin powiatu leskiego. Z ogólnej ilości zarejestrowanych podmiotów 15,0% działa w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, 13,6% w budownictwie, w przemyśle 10,5%. Wskaźnik zatrudnienia jest najniższy w powiecie i wynosi 87,5 osób pracujących na 1000 mieszkańców.

 

Infrastruktura komunalna jest słabo rozwinięta Na 100 km2 przypada 8,0 km sieci wodociągowej i 11,1 km sieci kanalizacyjnej. Zasoby mieszkaniowe gminy są niewiele wyższe niż średnia dla powiatu, ale niższe niż w województwie i wynoszą 287 mieszkań na 1000 ludności. Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 78,8 m2, a na 1 osobę przypada 22,6 m2.

 

Gmina jest ciekawym miejscem dla odwiedzających Bieszczady, ze względu na bogatą historię i ciekawe zabytki oraz atrakcyjne położenie przy głównym szlaku komunikacyjnym – dużej obwodnicy bieszczadzkiej. Na jej terenie znajdują się rezerwaty przyrody i drewniane budowle ludowe. Bazę noclegową gminy stanowią 44 gospodarstwa agroturystyczne oraz 6 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 54,4 tys. noclegów. Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych w tych obiektach jest wysoki i wynosi 40,7%.(GUS)


GUS Gmina Baligród - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej