wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / chojnicki / Chojnice
 • 12-DSC00702
 • 10-DSC00699
 • 07-DSC00690
 • 06-DSC00687
 • 03-DSC00680
 • 01-DSC00673
 • Jesień
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dożynki 2010
 • Dworski staw
 • Uprawy
 • Tu mieszkam
 • Za budynkami
 • Bociany
 • Zakład Rolny IHiAR
 • Żniwa 2011


GMINA CHOJNICE
(powiat chojnicki)

 


 

Gmina wiejska Chojnice jest położona w Borach Tucholskich, w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego.

 

Gminę zamieszkuje 16936 osób, co na obszarze równym 458 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 122 osoby) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 168 osób).

 

Gmina ma głównie charakter rolniczo-turystyczny. W jej granicach znajduje się 97 pomników przyrody, a nieco ponad 38% powierzchni gminy zajmują lasy.

 

W 2009 r. oddano do użytkowania 75 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 251 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 88,0% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 60,9%.

 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1031 podmiotów gospodarczych (609 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1909 osób.

 

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 511,9 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 11180,9 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne stanowiły 94,2%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (31,9% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 4 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 1217 i 508 uczniów.

 

Gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Na jej terenie leży około 40 różnej wielkości jezior. Dobrze czują się tu zarówno turyści przyjeżdżający na wczasy pobytowe, jak i osoby preferujące wypoczynek czynny: kajakarze, żeglarze, wędkarze, grzybiarze oraz miłośnicy wycieczek pieszych, rowerowych i konnych. Na terenie gminy znajdują się 23 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 82674 noclegi dla 16742 osób, w tym dla 140 turystów zagranicznych.(GUS)


GUS Gmina Chojnice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki