wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / suski / Zembrzyce


GMINA ZEMBRZYCE
(powiat suski)


Gmina wiejska Zembrzyce położona jest w północnej części powiatu suskiego na granicy Beskidu Małego i Makowskiego. Obszar o powierzchni 39 km2 zamieszkały jest przez blisko 5,6 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 142 osoby na km2 i jest to 4 wartość wśród 9 gmin w powiecie. Znajduje się ona wśród trzech gmin charakteryzujących się ujemnym saldem migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2009 roku (minus 1,07).

W rejestrze REGON zarejestrowane są 444 podmioty gospodarki narodowej. Największy udział – 31% przypada na przetwórstwo przemysłowe. Natomiast handel i naprawa pojazdów samochodowych stanowi 26% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 588, natomiast 211 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 750, a przyjeżdżało 120 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 27,3 m2 na 1 mieszkańca i jest to 3 wartość w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 14 mieszkań. Rozwój infrastruktury komunalnej przedstawia się następująco: z sieci wodociągowej korzysta 49% mieszkańców (3 miejsce), natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta blisko 40% ogółu ludności (3 miejsce).

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 46% (dane z 2005 roku), a lesistość kształtuje się na poziomie 40%. Gmina należy do jednej z czterech w powiecie, które nie pozyskały środków z budżetu Unii Europejskiej. Charakteryzuje się także najniższymi wydatkami z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca (niecałe 2 tys. zł). Na jej terenie zlokalizowany jest jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to niecały 1 tys. Na terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne zachęcające do aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Zembrzyce - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »