wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / bocheński / Żegocina


GMINA ŻEGOCINA
(powiat bocheński)


Gmina wiejska Żegocina, położona w południowej Polsce, na pograniczu Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielicko-Ciężkowickiego, przy trasie Bochnia - Limanowa (w odległości 20 km od Bochni i 15 km od Limanowej) stanowi część powiatu bocheńskiego w województwie małopolskim. Podzielona na 5 sołectw, zajmuje obszar 35 km2, który zamieszkuje 5,1 tys. mieszkańców, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 146 osób na km2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w populacji gminy ogółem wyniósł 62%. Przyrost naturalny w roku 2009 osiągnął poziom 3,7 promila. Ponadto zanotowano dodatnie saldo migracji w liczbie 22.

W gminie, z sieci wodociągowej korzysta 51% mieszkańców, z kanalizacyjnej natomiast 29% ogółu ludności. Pod względem nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska oraz gospodarce wodnej na jednego mieszkańca, Żegocina zajmowała kolejno szóste (141 zł) i czwarte (102 zł) miejsce w porównaniu do pozostałych ośmiu jednostek terytorialnych znajdujących się w powiecie. Ogólna liczba mieszkań zlokalizowanych na terenie gminy sięgnęła 1 332 w 2009 roku, natomiast przeciętna powierzchnia mieszań będących w zasobach to 25 m2 na 1 osobę.

Lesistość kształtuje się na poziomie blisko 34%, natomiast według danych z roku 2005 grunty rolne zajmują 54% obszaru gminy. Na jej terenie znajduje się między innymi zabytkowy, drewniany kościółek w Rozdzielu z XV wieku, dworek i park podworski w Łąkcie Górnej, duża liczba przydrożnych figur i kapliczek oraz kilka dawnych chłopskich zabudowań. Żegocina posiada również szereg obiektów sportowo-rekreacyjnych (kort tenisowy, basen), szlaków, tras turystycznych i spacerowych np. żółty szlak na Kamionną, zielony szlak na Łopusze.

W gminie, według rejestru REGON zarejestrowanych jest 314 podmiotów gospodarczych. Liczba pracujących ogółem wyniosła w 2009 roku 540 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,1%, czyli 131 mieszkańców, z czego 63% stanowiły kobiety.(GUS)

 

GUS
Gmina Żegocina - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »