wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Zebrzydowice


GMINA ZEBRZYDOWICE
(powiat cieszyński)


Gmina Zebrzydowice to gmina wiejska położona w północno-zachodniej części powiatu cieszyńskiego w województwie śląskim. Bezpośrednio graniczy z gminami: Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Hażlach oraz z Czechami. W jej skład wchodzą 4 wsie: Zebrzydowice, Kaczyce, Kończyce Małe oraz Marklowice Górne. Na obszarze o powierzchni 41,3 km2 mieszka 12,9 tys. ludności, co daje 313 osób na 1 km2. Liczba ludności w gminie systematycznie wzrasta, wpływa na to ma dodatni od lat przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji stałej.

W 2009 r. na terenie gminy oddano do użytkowania 27 mieszkań, w porównaniu z 2008 r. liczba ta spadła prawie o połowę. Gmina jest skanalizowana i zwodociągowana. Na 100 km2 przypada 391 km sieci wodociągowej i 187 km sieci kanalizacyjnej. W 2009 r. z wodociągów korzystało 69,1%, natomiast z kanalizacji 55,4% ogółu mieszkańców gminy. Gmina posiada również gaz z sieci.

Na terenie gminy Zebrzydowice w końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było ponad 700 podmiotów gospodarki narodowej; ponad 95% z nich stanowiły podmioty o liczbie pracujących do 9 osób. Na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało 915 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON (w powiecie 1606). Liczba pracujących wynosiła 1283 osoby.

Gmina leży na międzynarodowym szlaku kolejowym prowadzącym na południe Europy. Węzeł kolejowy w Zebrzydowicach to ważne kolejowe przejście graniczne z Czechami, do czasu wejścia Polski do strefy Schengen.

Największą atrakcją turystyczną gminy jest renesansowy zamek z XVI w. w Kończycach Małych. W Kaczycach warto zobaczyć drewniany kościół parafialny z I połowy XVII w., który został tam przeniesiony w latach siedemdziesiątych z Ruptawy koło Jastrzębia-Zdroju.

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, działające na terenie gminy, w 2009 r. udzieliły blisko 5,5 tys. noclegów (ponad 70% więcej niż w 2008 r.).(GUS)


GUS
Gmina Zebrzydowice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki