wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / suski / Zawoja
 • Kościół
 • Kaplica św. Jana Pawła II
 • Pomnik
 • Skawica z lotu ptaka
 • Skawica z lotu ptaka
 • OSP Skawica
 • OSP Skawica
 • OSP Skawica
 • Skocznia w Skawicy
 • Szkoła w Skawicy
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Zdjęcie satelitarne
 • Skocznia w Skawicy
 • Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła, fresk
 • Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej


GMINA ZAWOJA
(powiat suski)


Gmina wiejska Zawoja położona jest w południowo – zachodniej części powiatu suskiego na terenie Beskidu Żywieckiego. Obszar o powierzchni 128 km2 zamieszkały jest przez blisko 9 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 70 osób na km2 i jest to najniższa wartość wśród 9 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymywał się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku kształtował się na poziomie 4,7 promila. Saldo migracji ogółem w 2009 roku było dodatnie i osiągnęło wartość 2.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 727 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – 22% przypada na przetwórstwo przemysłowe. Natomiast handel i naprawa pojazdów samochodowych stanowi 18% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 521, natomiast 336 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 625, a przyjeżdżało 149 osób. Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 27,4 m2 na 1 mieszkańca i jest to najlepsza wartość w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddane zostały 34 mieszkania. Rozwój infrastruktury komunalnej w stosunku do pozostałych gmin w powiecie jest na niskim poziomie. Z sieci wodociągowej korzysta 24% mieszkańców (7 miejsce). Natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta blisko 10% ludności (7 lokata).

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 27% (dane z 2005 roku), a lesistość kształtuje się na poziomie 64%. Ponadto posiada ona 16 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to ponad 68,5 tys. Na terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne zachęcające do aktywnego spędzania czasu. Do najczęściej uczęszczanego należy szlak na Babią Górę. Na jej terenie zlokalizowane są również wyciągi narciarskie oraz Babiogórski Park Narodowy.(GUS)

 

GUS
Gmina Zawoja - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »