wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / bialski / Zalesie


GMINA ZALESIE
(powiat bialski)


Gmina Zalesie położona jest w północno-wschodniej części powiatu bialskiego. Gmina zajmuje powierzchnię 147,11 km2 zamieszkaną przez 4549 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 31 osób/km2.

W okresie 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się zaledwie o 1%. Wpływ na stagnację liczby ludności miały utrzymujace się w całym okresie nieznaczne dodatnie saldo przyrostu naturalnego oraz niewielkie ujemne saldo migracji.

Jest to gmina typowo rolnicza. Istotną rolę w środowisku przyrodniczym i gospodarce pełnią również znajdujące się na terenie gminy zwarte kompleksy leśne. Użytki rolne stanowią 62,3% powierzchni gminy, a lasy 33,3%.

Korzystne położenie gminy w bliskim sąsiedztwie z Białorusią, przebiegająca trasa międzynarodowa E30 oraz istniejące potencjalne tereny inwestycyjne stwarzają dogodne warunki do inwestycji na terenie gminy i do rozwoju handlu przygranicznego z możliwością rozwoju działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego

i tranzytowego. W rejestrze REGON zarejestrowano 190 podmiotów gospodarczych (418 na 10 tys. ludności), w tym 13 podmiotów w sektorze publicznym, a 177 w sektorze prywatnym. W końcu 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 232 osoby.

Na terenie gminy jest nieźle rozwinięta sieć wodociągowa i znacznie słabiej kanalizacyjna. Z sieci wodociagowej korzysta 79,1% ludności gminy, podczas gdy z sieci kanalizacyjnej zaledwie 8,9%. Brakuje sieci gazowniczej.

Płynąca przez gminę rzeka Krzna tworzy liczne, malownicze meandry- zwłaszcza w rejonie Malowej Góry. Na terenie gminy znajduje się również duży kompleks leśny z rezerwatem „Dobryń”. Gmina posiada także atrakcje kulturowe sakralne, w tym m.in. kościół parafialny w Malowej Górze oraz drewniany kościół w Horbowie. Na terenie gminy funkcjonuje 1 obiekt turystyczny dysponujacy 20 miejscami noclegowymi.(GUS)

 

GUS
Gmina Zalesie  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki