wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Zakliczyn
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Lamus, ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach
 • Ogród i dwór w Lusławicach


GMINA ZAKLICZYN
(powiat tarnowski)


Gmina miejsko-wiejska Zakliczyn położona jest w południowo-zachodniej części powiatu tarnowskiego, w dolinie rzeki Dunajec, na terenie Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego. Obszar o powierzchni 122 km2 zamieszkały jest przez 12,3 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 101osób na km2 - jest to 12 wartość wśród 16 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniósł 3,2 promila. Natomiast saldo migracji przyjmowało od 2000 roku ujemne wartości i kształtowało się w 2009 roku na poziomie minus 19 osób. Wyjątek stanowią lata 2003, 2005 i 2006, kiedy było ono dodatnie.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 681 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 26% - przypada na budownictwo. Sekcja handlu i naprawy pojazdów samochodowych obejmuje natomiast 25% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosi 1 074, natomiast 454 osoby zarejestrowane są jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 950, a przyjeżdżały na jej teren 432 osoby. Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 23,7 m2 na 1 mieszkańca i jest to 8 wartość w powiecie. Do użytkowania oddanych zostało w 2009 roku 26 nowych mieszkań. Pod względem rozwoju infrastruktury gmina prezentuje się słabo na tle pozostałych gmin w powiecie. Mieszkańcy nie korzystają z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej korzysta blisko 20% ludności, co jest 9 wynikiem w powiecie.

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 55% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych blisko 32% obszaru gminy. Na terenie gminy zlokalizowany jest jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych w 20909 roku noclegów wyniosła blisko 2,3 tys. Do miejscowych atrakcji turystycznych zaliczyć można zabytkowy, XVI-wieczny układ urbanistyczny w Zakliczynie wraz z drewnianymi domami, 2 barokowe kościoły oraz ruiny zamku w Melsztynie z XIV w.(GUS)

 

GUS
Gmina Zakliczyn - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »