wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / sanocki / Zagórz
 • Gospodarstwo agroturystyczne
 • Witamy w jesiennym Czaszynie
 • Rzeka
 • Rzeka Osława pod Czaszynem
 • Krajobraz Czaszyna
 • Panorama wsi
 • Uroczystości szkolne z okazji święta narodowego
 • Szkoła podstawowa
 • Wnętrze kościoła
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół
 • Kościół
 • Kościół
 • Kościół
 • Dom strażaka a w nim dom weselny
 • Panorama wsi


GMINA ZAGÓRZ
(powiat sanocki)

 


Gmina miejsko-wiejska Zagórz jest bieszczadzką gminą rozpościerającą się na styku Karpat Wschodnich i Zachodnich Dołów Jasielsko-Sanockich i Bieszczadów. Często też Zagórz określany jest „bramą” Bieszczadów. Leży w dolinie rzeki Osławy i Kalniczki w odległości 50 km od przejść granicznych na Słowację i Ukrainę. Położona na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych (Sanok-Ustrzyki Dolne oraz Przemyśl-Krosno). Jest bazą wypadową dla turystów udających się do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, nad Jezioro Solińskie i w Góry Słonne. Jest też ważnym węzłem kolejowym łączącym 2 trasy: Jasło-Zagórz i Przemyśl-Chyrów-Zagórz-Łupków. Historycznie tereny te stanowiły pogranicze Węgiersko-Polsko-Ruskie, a po przyłączeniu ich do Polski przez Kazimierza Wielkiego wchodziły w skład Ziemi Sanockiej, będącej częścią Województwa Ruskiego ze stolicą we Lwowie.

 

W skład gminy Zagórz wchodzi 12 miejscowości, obejmując obszar 160 km2, z liczbą ludności 12,8 tys. osób. Obszar w połowie jest zalesiony (46,6%). Na 100 mężczyzn przypada 102 kobiety. Odnotowano niewielki ujemny przyrost naturalny na 1000 ludności (-0,1). W strukturze ludności 65,1% stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym. Na 1000 ludności przypada 141,1 pracujących. W systemie REGON na 10 tys. ludności jest zarejestrowanych 548 podmiotów, 78,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Gmina ma charakter rolniczy oraz ze względu na bogate warunki przyrodnicze – turystyczny. Występuje tu 2209 indywidualnych gospodarstw rolnych, które obejmują 37,7% powierzchni gminy. Rozwój gospodarczy gmina zawdzięcza lokalizacji w 1891 roku fabryki kotlarsko-mechanicznej, w której produkowano wagony kolejowe,
a w okresie międzywojennym fabryki celulozy w Zasławiu, przekształconej w filię „Autosanu” – fabrykę przyczep.

 

Miasto Zagórz jest bazą turystyczną dla odwiedzających, stąd prowadzi „Szlak Papieski” wzdłuż malowniczej doliny Osławy do Łukawicy, Komańczy, Cisnej aż do Chryszczatej.(GUS)


GUS Gmina Zagórz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej