wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / włodawski / Wyryki

Gmina Wyryki położona jest w zachodniej części powiatu włodawskiego. Zamieszkuje ją około 2,7 tys. osób na obszarze 220,0 km2, daje to jedną z najmniejszych gęstości zaludnienia w województwie i kraju - zaledwie 12 osób/km2. Gminę charakteryzuje duża lesistość terenu. Ponad połowę jej obszaru (58%) zajmują lasy.

Jest to typowa gmina rolnicza. Użytki rolne zajmują około 37% powierzchni gminy. Przeważają tutaj małe gospodarstwa rolne, w których oprócz podstawowych upraw: zbóż, mieszanek zbożowych i ziemniaków, hoduje się trzodę chlewną.

W 2009 roku oddano do użytkowania 4 mieszkania a zasoby mieszkaniowe gminy wynosiły 992 mieszkania. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosił 76,1%, a z sieci kanalizacyjnej 15,5%.

Największe bogactwo gminy to jej walory przyrodnicze. Południowa jej część to Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie z olbrzymim kompleksem Lasów Włodawskich (bory mieszane i sosnowe, grądy dębowo-grabowe). Północno zachodnia część gminy to Zaklęsłość Sosnowicka i Garb Włodawski teren bezleśny, polodowcowy. Gmina to nieskażony ekologicznie teren, spotyka się tu chronione rośliny (m.in. rosiczkę, widłaka torfowego), jak również rzadko widywanego bociana czarnego. Władze gminy dbają o ochronę środowiska. Czynnych jest 5 biologicznych oczyszczalni ścieków. Obszary chronionego krajobrazu zajmują 45 ha. Występuje tez 9 pomników przyrody (m.in. jawory, lipy, głaz narzutowy). Rejon gminy Wyryki jest ciekawy turystycznie. Jest atrakcyjny dla wędkarzy (zbiornik retencyjny we wsi Zahajki), grzybiarzy oraz osób ceniących cisze i spokój (Lasy Włodawskie).

Gmina posiada wiele atrakcyjnych działek budowlanych, które mogą służyć rekreacji oraz działalności gospodarczej. Gmina Wyryki ma dużą szansę na rozwój przy pomocy rodzimych i zagranicznych inwestorów. (GUS)

 

GUS
Gmina Wyryki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki