wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / polkowicki / Chocianów
 • Pożar sterty słomy
 • Pożar sterty słomy Michałów
 • Pożar domu ....
 • Pożar wielorodzinnego domu w Michałowie.
 • Cerkiew przed remontem .
 • Fragment ruin pałacu w Parchowie
 • Fragment ruin pałacu w Parchowie
 • Fragment ruin pałacu w Parchowie
 • Fragment ruin pałacu w Parchowie
 • Parchów- stara pocztówka
 • Jabłonów- gotycki kościół pw.św. Andrzeja
 • Jabłonów- stara pocztówka
 • Dwór w Jabłonowie
 • Przysiółek w Jabłonowie
 • Pomnik
 • drzewa
 • Pozostałości po deszczu.
 • Droga Chocianowiec - Raków przez las.
 • Kościół
 • Nasza przydrożna kapliczka
 • Stara pocztówka
 • Zamek
 • Zamek
 • Stajnia

Gmina Chocianów

GMINA CHOCIANÓW
(powiat polkowicki)


Miejsko – wiejska gmina Chocianów położna jest w południowej części powiatu polkowickiego, przy autostradzie A4. Należy do makroregionu zwanego Niziną Śląsko-Łużycką. Sieć osadniczą tworzą miasto Chocianów i 15 miejscowości wiejskich. Gmina zajmuje obszar 221,7 km2 i liczy 12,8 tys. mieszkańców, w tym 63,7% stanowi ludność miejska. Od dwóch lat obserwuje się wzrost liczby ludności.

Gmina ma charakter przemysłowo - usługowy. Duży odsetek ludności utrzymuje się ze źródeł pozarolniczych. Zasadniczy wpływ na taką sytuację ma rozwój w regionie przemysłu miedziowego oraz powołana Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która stworzyła szansę zatrudnienia dla mieszkańców gminy. W gospodarce gminy pracuje 1,7 tys. osób, w tym 59% w przemyśle - głównie w przetwórstwie przemysłowym. Na terenie gminy działa 908 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (94,9% w sektorze prywatnym), w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (28% podmiotów gminy) oraz w przemyśle i budownictwie (20,5%), a także w obsłudze rynku nieruchomości (15,2%). Na 10 tys. ludności przypada 709 podmiotów gospodarczych (w powiecie - 713), co świadczy o dość dużym potencjale przedsiębiorczości w skali powiatu. Gmina dysponuje dużą ilością terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną oraz gospodarczą.

Ważną funkcję w gospodarce gminy pełni rolnictwo, chociaż w strukturze podmiotów gospodarczych udział związanych z działalnością rolniczą jest niewielki (4,5%), co potwierdza iż decydujący wpływ na rozwój gminy i jej struktury społecznej mają pozarolnicze podmioty gospodarcze. Użytki rolne stanowią w gminie 42%, z czego grunty orne 58%, łąki - 29%.

Atutem gminy jest środowisko naturalne, sprzyjające turystyce ukształtowanie terenu, w tym walory krajobrazowe oraz duże i bogate przyrodniczo zasoby leśne. Obszary chronionego krajobrazu zajmują 23,9% powierzchni gminy. Lesistość wynosi 50,5%. Na obszarze gminy funkcjonuje tylko 1 obiekt turystyczny zbiorowego zakwaterowania, który dysponuje 75 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 6,2 tys. noclegów, w tym 3,0% turystom zagranicznym, a stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 23,5%.(GUS)

 

GUS
Gmina Chocianów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »