wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / krośnieński / Wojaszówka
 • Panorama wsi z wieży kościoła.
 • Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbe
 • Panorama wsi z wieży kościoła
 • Panorama wsi z wieży kościoła
 • Panorama wsi z wieży kościoła
 • Szkoła, widok z wieży kościoła
 • Panorama wsi z wieży kościoła
 • Ruiny zamku wysokiego
 • Widok z zamku
 • Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - kawiarnia zamkowa
 • Zamek Kamieniec w Odrzykoniu
 • Zamek Kamieniec w Odrzykoniu - kawiarnia zamkowa
 • Młodzi strażacy
 • Budynek szkoły
 • Budynek szkoły
 • JUBILEUSZ 110 – LECIA ORKIESTRY DĘTEJ OSP W ODRZYKONIU


GMINA WOJASZÓWKA
(powiat krośnieński)

 


Gmina Wojaszówka położona jest w północno-zachodniej części powiatu krośnieńskiego przy trasie Krosno-Rzeszów, ok. 15 km na północ od Krosna. Gmina zajmuje 83 km2, w 11 miejscowościach mieszka obecnie 9173 osoby, co stanowi 8,3% populacji powiatu krośnieńskiego. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 110 osób na 1 km2. W strukturze demograficznej występuje przewaga kobiet (106 na 100 mężczyzn), a przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 1,3 na 1000 ludności i jest niższy niż w powiecie (1,9).

 

Obszar gminy to część Pogórza Karpackiego, z obniżeniem w kierunku Dołów Jasielsko-Sanockich, a przylega do Pogórza Dynowskiego, przechodząca ku wschodowi w Pogórze Przemyskie. Znaczna część obszaru znajduje się w strefie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i należy do regionu o niezwykle cennych walorach turystycznych. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Krosna, stanowi cel podmiejskich wycieczek mieszkańców, a najbardziej lubianym i chętnie odwiedzanym miejscem jest Zamek Odrzykoński „Kamieniec”.

 

Na terenie gminy działa 2 oczyszczalnie ścieków: w Wojaszówce i Ustrobnej. Sieć wodociągowa to 64,7 km (77,6 km na 100 km2) i kanalizacyjna 135,4 km (162,4 km na 100 km2).

 

Gmina jest obszarem o typowo rolniczym charakterze. Znajduje się tutaj 2395 indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni 5033 ha, co stanowi 60,4% powierzchni ogólnej gminy, natomiast lasy zajmują 24%.

 

Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w małych miejscowych zakładach pracy. Działa tutaj 542 podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (co stanowi 591 podmiotów na 10 tys. ludności). Z ogólnej liczy zarejestrowanych podmiotów, 86,5% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Część mieszkańców dojeżdża do pracy do pobliskiego Krosna i Jasła, gdzie działają większe zakłady pracy. Wskaźnik pracujących dla gminy wynosi 59,1 osoby na 1000 ludności.

 

Gmina należy do „Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania”, co sprzyja także jej rozwojowi gospodarczemu i turystycznemu.(GUS)


GUS Gmina Wojaszówka - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej