wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / radzyński / Wohyń


GMINA WOHYŃ
(powiat radzyński)


Gmina Wohyń położona jest we wschodniej części powiatu radzyńskiego przy krajowej drodze komunikacyjnej (63 Siedlce-Sławatycze). Zajmuje obszar 178,2 km2 i jest największa pod względem powierzchni w powiecie. Zamieszkuje ją ponad 7,1 tys. osób z gęstością zaludnienia 40 osób na km2.

Gmina ma rolniczy charakter, głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo. Jednak na jej terenie znajduje się też wiele zakładów o charakterze produkcyjno-usługowym. Dużym zainteresowaniem cieszy się tu rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Użytki rolne zajmują ponad 76% powierzchni ogólnej gminy, lasy zaś ponad 20%. Główne uprawy to zboża i ziemniaki. Rozwija się również towarowa produkcja zwierzęca głównie trzody chlewnej, bydła mlecznego i mięsnego, a także drobiu, jak również znaczącą pozycję zaczyna zajmować produkcja sadownicza.

Zasoby mieszkaniowe gminy w 2009 r. to 2369 mieszkań W 2009 r. oddano do użytku kolejnych 15 mieszkań. Z sieci rozdzielczej wodociągowej korzysta 69,1% ogółu ludności gminy natomiast z sieci kanalizacyjnej jedynie 13,7% ogółu mieszkańców.

Gmina posiada tereny przeznaczone pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co może przyczynić się do intensywnego rozwoju gospodarczego gminy. Na terenie gminy działało na koniec 2009 roku 319 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, w tym 257 to osoby fizyczne prowadzące różnorodną działalność gospodarczą głównie w branży handlowej, budowlanej, przetwórstwie rolno-spożywczym oraz transporcie. W firmach o liczbie pracujących powyżej 9 osób pracowało 539 osób.

Walorem przyrodniczym są zwarte kompleksy leśne (lasy sosnowe, brzozowe, mieszane) bogate w dziką zwierzynę oraz 6 pomników przyrody. Atrakcją w sezonie jesiennym jest obfitość różnych gatunków grzybów. (GUS)

 

GUS
Gmina Wohyń - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki