wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / myślenicki / Wiśniowa
 • Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza
 • Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza
 • Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza
 • Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza
 • Panorama wsi
 • Lubomir
 • Widok na Lubogoszcz
 • Panorama wsi
 • Panorama wsi
 • Ruiny po Obserwatorium
 • Kościół parafialny
 • Ruiny po Obserwatorium
 • Kościół parafialny
 • Górny Kościół
 • Górny Kościół
 • Widok


GMINA WIŚNIOWA
(powiat myślenicki)


Gmina wiejska Wiśniowa położona jest we wschodniej części powiatu myślenickiego, w paśmie Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego. Obszar o powierzchni 67 km2 zamieszkały jest przez blisko 7 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 104 osoby na km2 - jest to jedna z najniższych wartości w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku jest dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 3,3 promila. Saldo migracji ogółem od 2008 roku jest ujemne i kształtuje się od tego czasu na poziomie minus 2 osoby.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 569 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – blisko 30% - ma sekcja budownictwo, natomiast sekcja handlu i napraw pojazdów samochodowych obejmuje 26% całkowitej liczby podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 327, natomiast 215 osób zarejestrowane było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 605, a przyjeżdżało 131 osób.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań będących w zasobach wynosi 25,1 m2 na osobę i jest to 3 wartość w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddane zostało 11 mieszkań. Infrastruktura komunalna jest na nienajlepszym poziomie – gmina znajduje się na 7 pozycji w powiecie pod względem jej rozwoju. Do sieci wodociągowej dostęp posiada 33% mieszkańców, z kanalizacji korzysta natomiast blisko 18% ogółu ludności.

Powierzchnia gruntów ornych zajmuje 55% całkowitego obszaru gminy (dane z 2005 roku). Lesistość kształtuje się na poziomie 37%. Na terenie gminy funkcjonuje jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, łączna liczba udzielonych noclegów wyniosła w minionym roku blisko 4,4 tys. Atrakcyjne położenie gminy oraz liczne szalki turystyczne zachęcają do uprawiania turystyki, szczególnie weekendowej oraz aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Wiśniowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »