wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / puławski / Wąwolnica
 • Sprzęt strażacki OSP Wąwolnica
 • Wąwolnicka Apokalipsa , 2maja 1946 r.
 • Cmentarz w Wąwolnicy
 • Cmentarz w Wąwolnicy
 • Wąwolnicki św Florian
 • Strażacy z Wąwolnicy
 • Remiza OSP
 • Ołtarz główny w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej
 • Wnętrze kaplicy z cudowną figurą Madonny z Dzieciątkiem
 • Sanktuarium
 • Obchody 70 rocznicy pacyfikacji Wąwolnicy, 2 maja 1946 r.
 • Pacyfikacja Wąwolnicy, 2 maja 1946 r.
 • Pacyfikacja Wąwolnicy, 2 maja 1946 r.
 • Pacyfikacja Wąwolnicy, 2 maja 1946 r.
 • Pacyfikacja Wąwolnicy, 2 maja 1946 r.
 • Pacyfikacja Wąwolnicy, 2 maja 1946 r.
 • Pacyfikacja Wąwolnicy, 2 maja 1946 r.
 • Pacyfikacja Wąwolnicy
 • Procesja Trzech Króli w Wąwolnicy
 • Gospodarstwo agroturystyczne
 • Gospodarstwo agroturystyczne
 • Dom pielgrzyma
 • Gospodarstwo agroturystyczne
 • Widok na rynek


GMINA WĄWOLNICA
(powiat puławski)


Gmina Wąwolnica położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego przy drodze Lublin-Kazimierz Dolny-Puławy. Przez gminę przbiega linia kolejowa Warszawa-Lublin.

Powierzchnia gminy wynosi 62,9 km2,, w tym użytki rolne stanowią 82%, a grunty leśne - 14%.

W końcu 2009 r. na terenie gminy mieszkało 4892 osoby, gęstość zaludnienia wyniosła 78 osób na 1 km2, przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 124.

Od 2000 r. współczynnik przyrostu naturalnego był ujemny, natomiast saldo migracji wykazywało różnokierunkowe zmiany z przewagą napływu ludności. W wyniku tych tendencji liczba ludności w tym okresie zmniejszyła się o 1,7%.

Bezrobotni zarejestrowani stanowili 6,5% ludności w wieku produkcyjnym. Analogiczny wskaźnik dla powiatu wyniósł 6,9%, a dla województwa - 8,6%.

Z sieci wodociągowej korzystało 70,1% mieszkańców, natomiast z kanalizacyjnej tylko 19,3%. Odbiorcy gazu sieciowego stanowili 43,0% ogółu ludności gminy.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 276 podmiotów gospodarczych. Zdecydowana większość

z nich (95,7%) to małe firmy zatrudniające do 9 osób. Niemal jedna trzecia podmiotów działała w sekcji Handel i naprawy a 14% w sekcji Budownictwo.

Gmina posiada zróżnicowane i unikalne warunki przyrodniczo-krajobrazowe charakterystyczne dla Płaskowyżu Nałęczowskiego. W krajobrazie wyróżnia się głęboko wcięta dolina rzeki Bystrej oraz wąwozy i wzniesione wierzchowiny. O kulturowych walorach gminy stanowią zabytki m.in. kościół i kaplica w Wąwolnicy, ruiny papierni Czartoryskich w Celejowie, zespoły pałacowo-parkowe w Kęble i Celejowie. (GUS)

 

GUS
Gmina Wąwolnica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki