wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / nowosądecki / Chełmiec
 • DSC05350
 • DSC05319
 • DSC05315
 • DSC05305
 • DSC05304
 • DSC05302
 • DSC05299
 • kolędowanie
 • kolędowanie
 • na plebanii
 • spotkanie z seniorami
 • Zimowy krajobraz
 • Choinka noworoczna 20.01.1973
 • Absolwenci szkoły w r.szk. 1966/67
 • Absolwenci szkoły w r.szk. 1956/57
 • Rozbudowa szkoły w l. 1958-59
 • Rozbudowa szkoły w l. 1958-59
 • Rozbudowa szkoły w l. 1958-59
 • Rozbudowa szkoły w l. 1958-59
 • Rozbudowa szkoły w l. 1958-59
 • Rozbudowa szkoły w l. 1958-59
 • Wnętrze Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie
 • Wnętrze Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie
 • Wnętrze Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie


GMINA CHEŁMIEC
(powiat nowosądecki)


Gmina wiejska Chełmiec położona jest w paśmie Beskidu Wyspowego i Niskiego oraz Pogórza Ciężkowickiego, na lewym brzegu rzeki Dunajec. Obszar o powierzchni 112 km2 zamieszkały jest przez blisko 25,8 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 230 osób na km2 i jest to jedna z najwyższych wartości w powiecie. W porównaniu do 2000 roku liczba ludności zwiększyła się o blisko 12%. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 6,2 promila. Saldo migracji ogółem od 2000 roku było dodatnie i w 2009 roku kształtowało się na poziomie 107 osób – w przeliczeniu na 1000 mieszkańców było ono najwyższe w powiecie (4,18).

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 1 615 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – blisko 30% ma sekcja handlu i napraw pojazdów samochodowych, budownictwo natomiast stanowi 18% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 3 503, przy 1 680 osobach zarejestrowanych jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 2 756 osób, a przyjeżdżały 1 254.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 21,9 m2 na jedną osobę i jest to 2 wartość w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 98 mieszkań. Infrastruktura komunalna jest na średnim poziomie. Do sieci wodociągowej dostęp posiada 51% mieszkańców. Z kanalizacji korzysta natomiast ponad 24% ogółu ludności. Powierzchnia gruntów ornych zajmuje 49% obszaru (dane z 2005 roku). Lesistość kształtuje się na poziomie 24%, zlokalizowanych jest tu także 15 pomników przyrody. Atrakcyjne położenie gminy oraz liczne szlaki turystyczne stanowią bardzo dobre miejsce do wycieczek. Sytuacja ta jednak nie znajduje odzwierciedlenia w ilości obiektów turystycznego zbiorowego zakwaterowania, które tu nie funkcjonują.(GUS)

 

GUS
Gmina Chełmiec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »