wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / wadowicki / Wadowice


GMINA WADOWICE
(powiat wadowicki)


Gmina miejsko – wiejska Wadowice położona jest w centralnej części powiatu wadowickiego, u podnóża Beskidów w dolinie rzeki Skawy. Obszar o powierzchni 113 km2 zamieszkany jest przez blisko 38 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 337 osób na km2 i jest 2 wartość wśród 10 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 3,7 promila. Gmina jako jedna z dwóch w powiecie charakteryzuje się ujemnym saldem migracji, które w 2009 roku wyniosło 0,92 promila. W 2009 roku do użytkowania zostało oddanych 120 mieszkań, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 24,2 m2 na osobę i była to 8 wartość w powiecie.

Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowanych jest 4 415 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych (blisko 32% ogółu) oraz przetwórstwo przemysłowe (18%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 11 343, natomiast 1 558 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżało 4 355, natomiast przyjeżdżały 6 844 osoby.

Pod względem rozwoju sieci wodociągowej, z której korzysta 77% mieszkańców, gmina zajmuje 5 miejsce w powiecie. Natomiast sieć kanalizacyjną użytkuje blisko 62% ludności (3 wynik). Gmina prezentuje się najkorzystniej w powiecie pod względem wielkości dochodów budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca – jest to 1 219 zł. Powierzchnia użytków rolnych w 2005 roku stanowiła 53%, lesistość w 2009 roku kształtowała się na poziomie 29%. Na teren gminy przybywają turyści chcący zobaczyć rodzinne miasto Karola Wojtyły – Wadowice, gdzie znajduje się Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II. Zlokalizowane są tutaj 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to ponad 22,5 tys.(GUS)

 

GUS
Gmina Wadowice- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »