wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / włodawski / Urszulin
 • Msza za zmarłych strażaków
 • Uroczysta msza za zmarłych strażaków
 • Pokaz sprawności
 • Uroczystość na cmentarzu wojennym
 • Przeście na cmentarz
 • Uroczystość w kościele
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
 • Tablica pamiątkowa
 • Tablica pamiątkowa w kościele
 • Tablica pamiątkowa
 • Pomnik i cmentarz
 • Kopiec Chwały KOP - krzyż pamiątkowy
 • Cmentarz
 • Pomnik i cmentarz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
 • Fragment cmentarza i pomnika
 • Pomnik i cmentarz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

Gmina Urszulin położona jest w powiecie włodawskim na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Zamieszkuje ją około 3,9 tys. osób na obszarze 172,1 km2, gęstość zaludnienia wynosi więc niewiele, bo 23 osoby/km2. Gminę charakteryzuje dodatni przyrost naturalny.

Gmina pełni funkcję rolniczo-turystyczną i jest siedzibą Poleskiego Parku Narodowego. Użytki rolne zajmują 58,5% powierzchni gminy, lasy 24,9%. Główne uprawy to: mieszanki zbożowe, żyto, pszenica, ziemniaki, truskawki i warzywa. W hodowli przeważa chów trzody chlewnej, bydła i kur.

W 2009 r. oddano do użytkowania 10 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe gminy wynosiły 1414 mieszkań. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosił 76,9%, a z sieci kanalizacyjnej 15,7%.

W krajowym rejestrze działalności gospodarczej REGON zarejestrowanych było 189 podmiotów - głównie firm handlowych, usługowych, transportowych i budowlanych. W 2009 r. pracujących było 297 osób.

Ze względu na położenie rozwija się i rozwijać będzie turystyka i agroturystyka. Występuje tu baza noclegowa, szlaki turystyczne oraz ścieżki dydaktyczne.

Poleski Park Narodowy wchodzi w skład Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie” i na terenie gminy zajmuje obszar 5082 ha . Park Narodowy to obszar bagienny z licznymi jeziorami i stawami. Jest to najdalej na zachód Europy wysunięty skrawek tundry, naturalnych terenów bez ingerencji człowieka. Występują tutaj relikty epoki lodowcowej, 250 gatunków zwierząt ( w tym rzadki żółw błotny), 200 gatunków ptaków (w tym bielik, żuraw, cietrzew), rzadkie gatunki roślin (rosiczka, wierzba lapońska). Na terenie gminy znajduje się 8 jezior (4 w Poleskim Parku Narodowym), będących terenami lęgowymi ptaków wodno-torfowiskowych.

Parki Krajobrazowe obejmują 3104 ha, obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty 72,70 ha. Na terenie gminy występuje też 1 pomnik przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Urszulin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki