wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Tuchów


GMINA TUCHÓW
(powiat tarnowski)


 

Gmina miejsko-wiejska Tuchów położona jest na terenie Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego. Obszar o powierzchni 100 km2 zamieszkały jest przez 17,8 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 178 osób na km2 - jest to 3 wartość wśród 16 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniósł 3,3 promila. Saldo migracji w latach 2000 – 2008 przyjmowało ujemne wartości, natomiast w ubiegłym roku było dodatnie i kształtowało się na poziomie 26 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 917 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 26% - przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Sekcja przetwórstwa przemysłowego obejmuje natomiast ponad 16% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosi 2 308, natomiast 950 osób zarejestrowanych jest jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 1 629, a przyjeżdżało na jej teren 618 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 21,1 m2 na 1 mieszkańca i jest to 14 wartość w powiecie. Do użytkowania oddanych zostało w 2009 roku 31 nowych mieszkań. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina prezentuje się przeciętnie. Z sieci wodociągowej korzysta 76% mieszkańców i jest to 7 wartość w powiecie, natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta blisko 23% mieszkańców i jest to 8 lokata w powiecie. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 57% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych 23% obszaru gminy. Na jej terenie zlokalizowane są dwa turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów wyniosła w 2009 roku 1,1 tys. Do atrakcji turystycznych zaliczyć można średniowieczny układ urbanistyczny Tuchowa oraz liczne szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i rowerowe. Gmina znana jest również dzięki produktom regionalnym – najbardziej znanym jest Kiełbasa Tuchowska.(GUS)

 

GUS
Gmina Tuchów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »