wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / miechowski / Charsznica


GMINA CHARSZNICA
(powiat miechowski)


Gmina Charsznica, położona jest w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim. Administracyjnie podzielona jest na 19 sołectw. Liczy 7,7 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 79 km2, co determinuje gęstość zaludnienia na poziomie 98 osób na km2 powierzchni. Liczba ludności w gminie ulegała wahaniom, od początku dekady obniżając się średniorocznie o 41 osób do roku 2005, kiedy to zanotowano niewielki wzrost, by następnie ponownie obserwować spadek o średnio 25 osób do 2009 roku. Saldo migracji ogółem wyniosło 8 osób. Od roku 2002 dwuletnie okresy zwyżkowe, przerywane były jednorocznym spadkiem.

Poziom zalesienia powierzchni gminy wynosi jedynie 5%. Obszar, który zajmują użytki rolne stanowi 76%, z czego 93% to grunty orne, co wskazuje na wybitnie rolniczy charakter Charsznicy (dane z 2005 roku). Z instalacji sieci wodociągowej korzysta około 74% ogółu ludności, z kanalizacji natomiast 18%, jednocześnie stale ponosi się wydatki na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, chociaż należą one do najniższych w powiecie.

W porównaniu do innych gmin powiatu miechowskiego, Charsznica pozyskała najmniejszą ilość środków z budżetu Unii Europejskiej, około 81 tys. złotych. Na obsługę długu publicznego natomiast, przeznaczona zostanie kwota niemal 101 tys. złotych.

Według rejestru REGON w roku 2009 w gminie zarejestrowanych było 380 podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. ludności. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem wyniosła 347 osób, z czego 192 stanowiły kobiety. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym odnotowano na poziomie 7,5%. Najwięcej osób pracowało w sektorze prywatnym (290 wobec 141 w sektorze publicznym).(GUS)

 

GUS
Gmina Charsznica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »