wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / hrubieszowski / Trzeszczany

Gmina Trzeszczany leży w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i jest najbardziej wysuniętym na wschód obszarem Polski. Gminę zamieszkuje 4474 osoby, na obszarze 90,3 km2. Daje to gęstość zaludnienia 50 osób na km2.

Podstawą rozwoju gospodarczego gminy jest rolnictwo. Rolniczej działalności sprzyjają bardzo korzystne warunki naturalne, które kwalifikują gminę na bardzo wysokim miejscu na terenie Lubelszczyzny. Dominujące uprawy to zboża, buraki cukrowe oraz warzywa i owoce. Użytki rolne zajmują 83,1% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się wiele terenów zielonych, lasy zajmują obszar 1215 ha, co stanowi 13,5 % powierzchni gminy. W kompleksach leśnych dominują lasy liściaste.

Na terenie gminy działa 197 podmiotów gospodarki narodowej, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 154. Pracujących ogółem w gminie jest 248 osób. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 371 osób a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 13,6%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 13,8% beneficjentów

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1508 mieszkań. W 2009 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie w budownictwie indywidualnym. Z sieci wodociągowej korzysta 55,9% gółu mieszkanców gminy a 20,3% z sieci kanalizacyjnej.

Na terenie gminy znajduje się wiele terenów zielonych łąki, lasy głównie liściaste, w których żyje wiele zwierzyny m.in. sarny, dziki, zające i wiele innych oraz rozległe zbiorniki wodne w Nieledwi i Zaborcach - bogato zarybione

Można spotkać tu żołny - ptaki występujące w Polsce bardzo rzadko. Poza tym turystów może przyciągnąć wiele interesujących zabytków architektonicznych.(GUS)

 

GUS Gmina Trzeszczany - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki