wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / tarnowski / Tarnów
 • Spływ kajakiem po Dunajcu
 • Dwór z XIX wieku.
 • Zgłobice, kapliczka
 • Restauracja w Zgłobicach
 • Tablica pamiątkowa
 • Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, boisko
 • Kościół pw. św. Brata Alberta w Zgłobicach
 • Kościół pw. św. Brata Alberta w Zgłobicach
 • Ośrodek Zdrowia
 • Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, sala gimnastyczna
 • Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, sala gimnastyczna
 • Szkoła Podstawowa w Zgłobicach
 • Szkoła Podstawowa w Zgłobicach
 • Dunajec


GMINA TARNÓW
(powiat tarnowski)


Gmina wiejska Tarnów położona jest w centralnej części powiatu tarnowskiego. Obszar o powierzchni 83 km2 zamieszkały jest przez 23,8 tys. osób, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 288 osób na km2 - jest to najwyższa wartość wśród 16 gmin w powiecie. Liczba ludności w porównaniu do 2000 roku wzrosła o 10%. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie i w ubiegłym roku wyniósł 3,1 promila. Również saldo migracji od 2000 roku przyjmuje dodatnie wartości i wyniosło w ubiegłym roku 126 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowane są 1 553 podmioty gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 30% - przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. S budownictwo obejmuje natomiast 17% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosi 2 979, natomiast 1 014 osób zarejestrowanych jest jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżały 3 222, a przyjeżdżało na jej teren 1 249 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 27,2 m2 na 1 mieszkańca i jest to najwyższa wartość w powiecie. Do użytkowania oddane zostało w 2009 roku 99 nowych mieszkań. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina prezentuje się dobrze. Z sieci wodociągowej korzysta ponad 80% mieszkańców i jest to 6 wartość w powiecie, natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta blisko 50% mieszkańców i jest to najwyższy udział w powiecie. Na tle pozostałych gmin w powiecie gmina wiejska Tarnów charakteryzuje się najwyższymi dochodami własnymi budżetu gminy – 1 026 zł na 1 mieszkańca.

Powierzchnia użytków rolnych stanowi 56% (dane z 2005 roku), a powierzchnia gruntów leśnych 13% obszaru gminy. Na jej terenie zlokalizowany jest jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów sięgnęła w 2009 roku blisko 15 tys. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa E4 oraz drogi krajowe nr 73 i 997, zlokalizowana jest także linia kolejowa.(GUS)

 

GUS
Gmina Tarnów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »