wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa
 • Widok na wieś z lotu ptaka
 • DSCF3444
 • Zdj_cie000
 • DSCF2297
 • Widok z okna
 • Widok z okna
 • Widok z okna
 • Pszeniczne łany
 • Dom w Górczynie
 • Kłosy
 • Kłosy
 • Zachód słońca
 • Wyjazd ze wsi
 • Droga główna przez wieś
 • Konie na wsi
 • Droga główna przez wieś
 • Przejście dla pieszych
 • Przystanek autobusowy
 • Wieś
 • Krzyż na rozstajach
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś


GMINA SZLICHTYNGOWA
(powiat wschowski)


Szlichtyngowa jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowej części powiatu wschowskiego. Obszar o powierzchni 100 km2 zamieszkuje 5,2 tys. osób. Ludność gminy cechuje dodatni poziom przyrostu naturalnego (blisko 3 osoby na 1000 ludności w 2009 r.), równocześnie saldo migracji wewnętrznych ulega znacznym wahaniom. W porównaniu do 2000 r. stan populacji zwiększył się o 1,6%.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 98 pracujących, 61 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 38 podmiotów gospodarczych, z których 79% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Gminę Szlichtyngowa charakteryzuje najwyższy w skali powiatu udział przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem – 22% ogółu podmiotów w gminie. Co jedenaste przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Wydatki majątkowe inwestycyjne w 2009 r. stanowiły 5% ogółu wydatków budżetu gminy. Na 100 km2 przypada 40 km sieci wodociągowej i 47 km sieci kanalizacyjnej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 95% mieszkańców gminy, a z kanalizacyjnej 41%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 1,5 tys. mieszkań, tj. 284 mieszkania na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 10 mieszkań, przy czym były to wyłącznie mieszkania indywidualne.

Obszar w 65% zdominowany jest przez gospodarstwa i działki rolne, co nadaje gminie typowo rolniczy charakter.

Na terenie gminy znajduje się 16 pomników przyrody. Około 29% powierzchni gminy zajmują lasy. Na terenie gminy znajduje się 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 1261 noclegów, w tym 213 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Szlichtyngowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki