wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / żywiecki / Świnna


GMINA ŚWINNA
(powiat żywiecki)


Gmina Świnna położona jest w Beskidzie Żywieckim na wschód od miasta Żywiec, z którym graniczy. Od północy graniczy z gminą Gilowice, od wschodu z gminą Jeleśnia, a od południa z gminą Radziechowy-Wieprz. Administracyjnie należy do powiatu żywieckiego w województwie śląskim. W jej skład wchodzi 6 sołectw: Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia.

Gminę zamieszkuje 8 tys. osób, co na obszarze równym 39 km2 daje stosunkowo wysoką gęstość zaludnienia – 205 osób na 1 km2.

W 2009 r. w budownictwie indywidualnym oddano do użytkowania 23 mieszkania, z sieci wodociągowej korzystało 12,5%, a z sieci kanalizacyjnej 47,5% ogółu mieszkańców gminy. Na 100 km2 powierzchni gminy przypadało 38,3 km sieci wodociągowej i 109,5 km sieci kanalizacyjnej.

W końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 520 podmiotów gospodarki narodowej. Z danych wynika, że na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało 1046 podmiotów.

Ze względu na swoje położenie gminna Świnna jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i uprawiania turystyki pieszej, rowerowej a zimą narciarskiej. Na jej terenie znajduje się 1 obiekt turystyczny zbiorowego zakwaterowania, który udzielił w 2009 r. ponad 5 tys. noclegów.

Lasy zajmują 1381 ha, tj. 35% ogólnej powierzchni, a obszary prawnie chronione stanowią 32% powierzchni gminy (1270 ha).

Od 1996 r. funkcjonuje rezerwat przyrody „Gawroniec”, gdzie można podziwiać najlepiej w Beskidzie Żywieckim zachowany las liściasty i mieszany, z buczyną karpacką, jodłą oraz stanowiskami olszynki karpackiej.(GUS)


GUS
Gmina Świnna  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki