wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / zielonogórski / Świdnica
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy
 • Srebrny skarb
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Pogrzeb ks. proboszcza Andrzeja Pomietło, fot. Maciej Białek
 • Pogrzeb ks. proboszcza Andrzeja Pomietło, fot. Maciej Białek
 • Wnętrze Muzeum Archeologiczne
 • Pałac - Muzeum Archeologiczne
 • Pałac - Muzeum Archeologiczne
 • Obiekty muzealne
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka


GMINA ŚWIDNICA
(powiat zielonogórski)


Świdnica jest gminą wiejską położoną w zachodniej części powiatu zielonogórskiego. Obszar o powierzchni 160 km2 zamieszkuje 6,2 tys. osób. Systematycznie wzrasta liczba ludności w wyniku dodatniego przyrostu naturalnego (blisko 4 osoby na 1000 ludności w 2009 r.) oraz napływu ludności w celach osiedleńczych. W porównaniu do 2000 r. stan populacji zwiększył się o 17,2% i był to jeden z wyższych przyrostów ludności wśród gmin w województwie.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 138 pracujących, 46 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 82 podmioty gospodarcze, z których 80% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które w 2009 r. stanowiły 37% ogółu wydatków budżetu gminy. W gminie Świdnica na 100 km2 przypada 27 km sieci wodociągowej, 29 km sieci kanalizacyjnej i 21 km sieci gazowej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 76% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 38%, a z gazowej 6%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 1,8 tys. mieszkań, tj. 295 mieszkań na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 60 mieszkań, w tym 59 indywidualnych.

Blisko 5250 ha zajmują gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy, co stanowi 33% ogólnej powierzchni gminy. Około 61% powierzchni gminy zajmują lasy.

Obszar chronionego krajobrazu stanowi 41% powierzchni gminy. W granicach gminy mieści się 45 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Świdnica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki