wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / tomaszowski / Susiec
  • Prawo wyboru
  • Widok z lpotu ptaka
  • Widok z lpotu ptaka
  • Skrzyżowanie w centrum wsi
  • Kościół pw.św. Jana Nepomucena
  • Ośrodku wypoczynkowym „Roztoczanka”
  • Zespół Szkół Publicznych
  • Widok z lpotu ptaka
  • Widok z lpotu ptaka
  • Widok z lpotu ptaka


GMINA SUSIEC
(powiat tomaszowski)


Gmina Susiec leży na obszarze Roztocza Środkowego oraz na nizinnym i puszczańskim terenie Puszczy Solskiej.

Gminę zamieszkuje 7698 osób, na obszarze 190,8 km2. Daje to gęstość zaludnienia 40 osób na km2, przy średniej dla województwa 86 oraz dla powiatu 58.

W gospodarce gminy dominuje rolnictwo z produkcją ekologiczną żywności oraz turystyka i wypoczynek. Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z rolnictwa. Uprawiane są tu głównie zboża, ziemniaki i tytoń. Użytki rolne zajmują 40,8% powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to grunty orne.

Lasy zajmują obszar 10731 ha, co stanowi ponad połowę powierzchni gminy (56,3%).

Pracujących ogółem jest 402 osoby. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 11,8%. Na terenie gminy działa 439 podmiotów gospodarki narodowej prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 421 to podmioty prywatne. Ponad 95,2% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 2308 mieszkań. W 2009 roku do użytkowania oddano 7 mieszkań w budownictwie indywidualnym. Z sieci wodociągowej korzystało 80,5% ludności, a z sieci kanalizacyjnej 22,4%.

Czyste wody, powietrze i swoisty mikroklimat to atuty gminy stwarzające doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Na obszarze gminy leżą 3 parki krajobrazowe oraz ścisłe rezerwaty krajobrazowo-leśne:”Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”. Osobliwością tych rezerwatów są wodospady zwane szumami (jeden z najciekawszych zakątków w kraju).

Liczne gospodarstwa agroturystyczne oraz zalew w Majdanie Sopockim stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku. (GUS)

 

GUS
Gmina Susiec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki