wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / zamojski / Sułów

Gmina Sułów położona jest w północno-zachodniej części powiatu. Wchodzi w skład Padołu Zamojskiego, a fragment gminy należy do Roztocza Zachodniego.

Gminę zamieszkuje 5048 osób, na obszarze 93,2 km2. Daje to gęstość zaludnienia 54 osoby na km2 przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 58.

Podstawowym zajęciem miejscowej ludności jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 86,5% powierzchni gminy, w zdecydowanej większości to grunty orne. Główne uprawy to zboża, buraki cukrowe, ziemniaki. Lasy zajmują obszar 676 ha, co stanowi 7,3% powierzchni gminy. Jest to najmniejsze zalesienie w powiecie zamojskim.

Pracujących ogółem jest 239 osób. Na terenie gminy działa 180 podmiotów gospodarki narodowej, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 139.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1799 mieszkań. W 2009 r. oddano do użytkowania 2 mieszkania w budownictwie indywidualnym.

Gmina wyposażona jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Korzysta z nich odpowiednio 83,2% i 9,3% mieszkańców.

Gmina charakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczymi, bogactwem dziedzictwa narodowego oraz atrakcjami turystycznymi. Duże kompleksy leśne tworzą swoisty mikroklimat, a ekologiczne tereny przyczyniają się do produkcji zdrowej żywności. (GUS)

 

GUS
Gmina Sułów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki